Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Naturleg vis

Framtidsretta utdanningar og campusar som gir gode naturopplevingar. Bli ein av oss!

Gi karriera di eit løft, og ta vidareutdanning!

Har du spørsmål om opptak til HVL?

Aktuelt

  • Høgskulen på Vestlandet held stand som ein av dei mest populære studieplassane i landet.

  • Constandino Leiva (t.v.) og Sjur Hovi er masterstudentar ved HVL og gründerane bak studentbedrifta PlayWell.

    HVL-studentane Constandino Leiva og Sjur Hovi har fått ein million kroner frå Norges forskningsråd til å realisere studentbedrifta PlayWell. Forretningsideen deira er å bruke dataspel til å styrke samhald og integrering blant ungdom.

  • Karl-Henrik Nilsen seilte med Sølvtrans AS. Bildet er tatt om bord på brønnbåten Ronia Diamond. (bilde: Karl-Henrik Nilsen)

    Da bør du ta valgemne integrert praksis! Dette anbefaler Vebjørn Bull Pettersen og Karl-Henrik Nilsen. Begge er tredjeårsstudenter på bachelor i nautikk, valgte emnet og reiste ut i fjor høst.