Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet

Framtida har ein plass til deg!

Tre studenter som smiler

Høgskulen ligg på vakre Vestlandet, og med fem campusar har du luksusen til å velje akkurat den studiestaden som passar deg. Ved HVL kan du velje studium som har høg verdi for samfunnet, og komme raskt ut i jobb. Dette er nokre av grunnane til å velje HVL. 

Kvifor studere ved HVL?
Det ukrainske flagget

HVL følgjer utviklinga i Ukraina tett og er klare til å yte hjelp og støtte i dei vanskelege tilhøva som står føre. Vi har stor merksemd på å ivareta studentar og tilsette som er råka av krigen, på å hjelpe flyktningar som kjem til landet vårt, og på å vere ein ressurs i lokalsamfunna vi er ein del av.

Krigen i Ukraina og HVL

Aktuelt