Brennaktuelle studentar leverer varene

På Haugalandet er det planar om ein ny hovudbrannstasjon. Men kor skal den ligga? Korleis skal den sjå ut og kva kostar den? I fleire veker har 100 ingeniørstudentar på campus Haugesund jobba i tverfaglege team for å løysa desse spørsmåla. Sjå film.