Covid 19-situasjonen: Forlenger tiltak ved campus Bergen

Høgskulen på Vestlandet forlenger tiltakene og avlyser planlagt fysisk undervisning ved campus Bergen til og med tirsdag 22. september. Alle ansatte i Bergen som kan, bes om fortsatt å jobbe hjemmefra i samme periode.

Do you prefer to read this article in English?

Bakgrunnen for beslutningen er dagens avgjørelse fra Bergen kommune om forlenget periode med korona-tiltak.

– Campus Bergen er åpen, men vi forlenger tiltaket og avlyser planlagt fysisk undervisning ved campusen vår i Bergen. Dette gjelder til og med tirsdag 22. september, og er i tråd med det tidsperspektivet som Bergen kommune nå setter, sier rektor Rokne.

– Så vil vi vurdere situasjonen og utviklingen i starten av neste uke.

– Selv om vi avlyser planlagt undervisning på campus Bergen i denne perioden, vil vi fortsatt legge til rette for digital undervisning så langt det lar seg gjøre. Det er viktig å merke seg.

Ferdighetstrening og praksis

Rokne sier at HVL også åpner for noen unntak knyttet til ferdighetstrening, simulering og labarbeid på campus for noen utdanninger, for eksempel helse- og sosialfagstudenter og ingeniørutdanning. Fysisk ferdighetstrening i SimArena fortsetter, og ferdighetstrening og simulering gjennomføres som normalt, men med krav om munnbind.

Koronatiltakene får også konsekvenser for noen av studentene som har planlagt praksis. Nærmere avklaring av dette vil bli gitt til studentene i Canvas.

– Campus Bergen er fortsatt åpen, for å ivareta studenter som har behov for å være på campus. For de som oppholder seg på campus framover er det helt avgjørende at smittevernsreglene etterfølges.

Hjemmekontor for ansatte

Når det gjelder ansatte har HVL bestemt at alle ansatte ved campus Bergen som kan, skal jobbe hjemmefra fremover i den perioden som tiltakene nå er forlenget for.

Rektor sier at ansatte i HVL i denne perioden bes avgrense sin jobbreiseaktivitet, inkludert mellom campuser, til reiser som blir vurdert som helt nødvendige.