Fekk friske midlar til internasjonalisering

Fleire studentar og tilsette i HVL får no høve til å reise på utveksling. Sist veke fekk HVL tildelt 1,8 millionar kroner frå Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

- Me fekk midlar innan Erasmus+ Global mobilitet programmet. Det handlar om utveksling til og frå partnarland utanfor EU, og der er for studentar og tilsette, fortel Torunn Stornes Kittelsen som er leiar for internasjonalt kontor i nærregion Stord/Haugesund.

- I år samarbeida fagmiljøa og dei internasjonale kontora i alle nærregionane om ein felles søknad frå HVL. Me søkte om åtte prosjekt, og seks av desse fekk midlar.

Torunn Stornes Kittelsen seier at det er stor geografisk spreiing i både partnarland og institusjonar.

- Det speglar mangfaldet blant alle partnarinstitusjonane til HVL.

Her er tidelingane:

Institusjon og land: University of the Sunshine Coast, Australia
Omfang: To tilsette inn og ut - og tre studentar inn og ut
Fag: Friluftsliv – outdoor education
Campus: Sogndal

Institusjon og land: Bemidji State University , Minnesota, USA
Omfang: To tilsette inn og ut
Fag: Teacher training - Master in Special Education
Campus: Sogndal

Institusjon og land: California Polytechnic State University, San Luis Obipso, USA
Omfang: Fire tilsette ut og tre tilsette inn
Fag: Master Fire Safety
Campus: Haugesund

Institusjon: Odessa National Maritime University, Ukraina
Omfang: Fire studentar inn
Fag: Økonomi og administrasjon, nautikk
Campus: Haugesund

Institusjon: University of KwaZulu-Natal, Sør Afrika
Omfang: Ein tilsett ut og to tilsette inn – to studentar inn
Fag: Lærarutdanning, Masterprogrammet Didactics in Social Sciences
Campus: Bergen

Institusjon: Univerzitet U Novom Sadu, Serbia
Omfang: Fire tilsette inn og fire tilsette ut - åtte studenter inn og ut
Fag: Drama
Campus: Bergen

Prosjekta har ein tidsperiode på 26 månadar, gjeldande frå 1/6 2017 til 31/7 2019.

Les om korleis du kan søke om midlar til mobilitet og samarbeid