HVL og koronasituasjonen

Regjeringen har kommet med nye føringer for videre og gradvis gjenåpning av landets universitet og høgskoler. Slik jobber HVL med situasjonen.

 Vi jobber nå langs to hovedlinjer – hva som skjer til høsten og hvem som skal tilbake på campus før sommeren, sier rektor Berit Rokne i HVL.

 For det første lager vi nå en felles plan for hvilke rammer som skal gjelde for høstsemesteret vårt. Dette handler i stor grad om hvordan vi kan organisere undervisningsaktiviteten vår best mulig.

Planlegger med redusert arealkapasitet til høsten

 Vi må planlegge for at vi vil ha en redusert arealkapasitet ut over høsten, ut i fra de smittevernrådene som til en hver tid gjelder. Det er det som setter begrensningene her.

 Planen tar som utgangspunkt at alle studenter skal få begynne på våre fem campus ved semesterstart i august, men det vil være behov for tilpasninger i form av en del digital undervisning og fysisk undervisning i mindre grupper gjennom høsten. Og vi må som sagt hele veien tilpasse oss smittevernrådene. Det er krevende, men dette skal vi sammen få til.

 Vi vil ha denne planen klar i god tid før sommeren, og den vil danne utgangspunkt for timeplanen til studentene våre.

Prioriterer god start for høstens nye studenter

 Jeg vil understreke at vi nå har ekstra oppmerksomhet på de nye studentene som skal begynne hos oss til høsten. Det er viktig at de opplever å bli en del av et fellesskap, og at de har kontakt med faglærere og med hverandre, gjennom fadderordning og andre gode tiltak. Jeg vet at det jobbes godt med å planlegge studiestart og semesterstart både blant tilsette og studenter.

 Det er derfor viktig at studenter som får tilbud om studieplass takker ja til plassen, og at de som har behov for studentbolig og andre velferdstjenester holder god kontakt med Sammen.

Fristen for å søke studenthybel hos Sammen er 15. mai.

 Målet vårt er å gi alle studenter en god start til høsten.

Hvem skal tilbake til campus nå?

 Det andre sporet vi jobber med er å avklare hvilke grupper av tilsette og studenter som nå frem mot sommeren kan få komme tilbake til campusene våre. Vi jobber ut fra de signaler som Kunnskapsdepartement ga i går, der det nå åpnes opp for studenter som må ha fysisk tilgang til lærestedet for å ikke bli forsinket i studiene sine.

Vi vil innen 17. mai ha klart en oversikt for hvilke grupper av tilsette og studenter som vil prioriteres nå i første omgang ut i fra dette. Jeg tror alle forstår at vi må ta dette gradvis og smittevernrådene må følges.

Rokne sier at hjemmekontor inn til videre fortsatt er hovedregelen, med mindre arbeidsoppgavene krever at man er på campus. Tilsette skal fortsatt avklare dette med nærmeste leder.

Regjeringen presiserer at det spesielt i store byer som Bergen er en forutsetning at dette ikke skal medføre økt belastning på offentlig transport. Tilsatte som er avhengig av offentlig transport skal derfor fortsatt primært arbeide hjemmefra.

Når det gjelder studentutveksling har HVL til høsten avlyst all utveksling til land utenfor Europa og all praksisutveksling til alle land. Om det blir mulighet til å dra på utveksling til land i Europa, vil vi komme tilbake til etter 15. mai når regjeringen kommer med oppdaterte reiseråd.

Hold deg oppdatert om Koronasituasjonen her!