Industritoppar på eksamenskonferanse

Ingeniørutdanninga «Stordmodellen» er nært knytt saman med industrien i Sunnhordland. Då er det berre rett og rimeleg at industrien og er aktivt med under eksamen.

Eksamen kan går føre seg på ulikt vis. I dag var det duka for ei nyskaping på Stord: Eksamenskonferanse i «Marintekniske løysingar».

Blant innleiarar og i ekspertpanel fann me industritoppane Arne Ottesen (Vice President Engineering & Technology Leirvik AS), Steinar Røgenes (Executive vice president EPCI Kværner) og Ove H. Wilhelmsen (Adm. dir. Wärtsilä Ship Design Norway).

Fagansvarleg for Stordmodellen, Rannveig Litlabø, ved Høgskulen på Vestlandet fortel at meininga med eksamenskonferansen var at studentane skulle møta næringslivet for å presentera og diskutera relevante og dagsaktuelle problemstillingar relatert til emnet Marintekniske løysingar.

Studentane Sindre Eikevåg, Asgeir Grønsberg og Adrian Golten Eikevik tykte det nye eksamensopplegget var bra.

- Overraskande bra og eigentleg veldig positivt. I utgangspunktet var me litt småskeptiske. Ein slik konferanse er jo litt nervepirrande og du må legge ned litt ekstra jobb.

- Men dette er nok ein langt betre måte å læra på. Kunnskapen sit betre. Du får meir eigarskap til stoffet.

- No kan du ikkje berre pugga og gjengi lærestoffet, men du må førebu deg og læra stoffet på ein annan måte. Og det blir meir relevant når industrien er med, fortel dei.


Studentane Sindre Eikevåg, Asgeir Grønsberg og Adrian Golten Eikevik leverte ei god prosjektoppgåve og fekk tommel opp frå ekspertpanelt som vurderte arbeidet deira på dagens eksamenskonferanse på Stord. No har trioen ein eksamen og bacheloroppgåva igjen, før dei er utdanna som dei første praktiske ingeniørane av Stordmodellen. Foto: Lene Pilskog, Atheno.

Om lag 35 studentar, faglærarar og representantar frå industrien og næringslivet i Sunnhordland var med på eksamenskonferansen. Og blant industritoppane var det gode ord å høyra både om sjølve opplegget og det som kom ut av dagen.

- Veldig spennande å få vera så tett på studentane, høgskulen og utdanninga, seier Ove H. Wilhelmsen i  Wärtsilä Ship Design Norway.

Steinar Røgenes i Kværner var like oppglødd.
 - Veldig positivt. Eg hadde tenkt å gå etter innlegget mitt i dag tidleg, men programmet og innlegga var så spennande og gode at eg blei sitjande.

- Så dette var veldig bra for samarbeidet mellom høgskulen, studentane og industrien.

Les meir om Stordmodellen:

Les nyhende: Heiar på Stord-modellen