Innfører nye koronatiltak

Regjeringen innfører nye koronatiltak og anbefalinger fra 3. desember. Høgskulen på Vestlandet følger med på smittesituasjonen. Inntil videre går aktiviteten ved HVL som normalt, men det kan komme nye endringer og regionale tiltak i løpet av kort tid i flere kommuner i Bergensregionen.

Regjeringen innførte torsdag 2. desember nye nasjonale tiltak for å forsinke spredning av omikron-varianten. Samme dag ba statsforvaltaren i Vestland om at Regjeringen forskriftsfester regionale tiltak for flere kommuner i Bergensregionen.

Følgende anbefalinger gjelder for hele landet:

  • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming (nytt) og håndhilsing.

  • Voksne bes vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe (nytt).

  • Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

  • Det er nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, f.eks når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

  • Anbefaling om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, sørger for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel at det slik for bedriften samlet sett utgjør 50 prosent (nytt).

Høgskulen på Vestlandet vil legge til rette for ansatte i henhold til de nasjonale anbefalingene kan arbeide hjemmefra, men ikke slik at det rammer viktige og nødvendige oppgaver for kjernevirksomheten vår. Hjemmearbeid avtales i dialog med nærmeste leder.

Inntil videre går aktiviteten ved HVL sine fem campuser som normalt. Det betyr at:

  • Undervisningen går som planlagt
  • Praksis går som planlagt
  • Ferdighetstrening går som planlagt
  • Eksamen går som planlagt
  • Samlinger og arrangement kan gjennomføres med forsterket fokus på smittevern.

HVL oppfordrer studenter og ansatte til å følge myndighetene sine råd om vaksinering og ha lav terskel for å teste seg – og holde seg godt oppdatert om koronasituasjonen.

Studenter og ansatte har ansvar for å følge retningslinjene for smittevern ved HVL til en hver tid. Vi minner også om smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet. Det viktigste tiltaket ansatte og studenter kan gjøre i en situasjon med mye smitte, er å holde seg hjemme hvis man er syk.