Målet er at ingen studenter skal bli forsinka pga koronaviruset

HVLs beskjed til studentene er klar: Høgskolen gjør alt den kan for at ingen skal bli forsinka i studiene pga smittefaren! Høgskolen forsøker å finne alternative løsninger for dem som måtte gå glipp av praksis eller obligatorisk undervisning.

For oppdatert informasjon om HVLs arbeid i forbindelse med Korona-smitten, se følgende side som oppdateres jevnlig.

Ett av helsemyndighetenes råd for å begrense spredning av koronaviruset, er at alle som selv merker symptomer på å ha viruset blir bedt om å isolere seg hjemme og kontakte fastlege. I tillegg skal alle helse- og omsorgsarbeidere som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus holde seg hjemme i fjorten dager. Dette gjelder også studenter i helse-, sosial- og omsorgsfag.

- Disse rådene kan potensielt få konsekvenser for studenter som skal ut i praksis eller ha obligatorisk undervisning. F.eks. vil ingen studenter som har kommet hjem fra virusutsatte områder kunne gå ut i praksis i utdanninger innen helse-, sosial- og omsorgsfag. Høgskolen vil finne alternativer for dem dette måtte gjelde. Målet er at alle får gjennomført utdanninga si på normal tid, sier rektor Berit Rokne.

Fakultetene har oversikter over hvilke studenter som er eller skal ut i praksis, innen alle aktuelle fag. Disse studentene blir kontakta særskilt for at HVL skal kunne rådgi dem om vurdering av smitterisiko.

Beskjeden om å holde seg hjemme, gjelder også ansatte som har som oppgave å følge opp praksisstudenter, og som har vært i risikoområder som beskrevet over.

Ingen særbehandling av utvekslingstudenter

Flere ansatte har stilt spørsmål om hvordan høgskolen tar imot studenter på utveksling. Svaret er at alle studenter behandles likt, og at HVL ikke foretar egne vurderinger. Studentene, både HVLs utvekslingsstudenter og de som kommer til HVL på utveksling fra andre institusjoner, vil bli oppfordra til å vurdere sin egen risiko basert på helsemyndighetenes råd.

Utvekslingsopphold kan bli stoppet

HVL følger til en hver tid Folkehelseinstituttets og Utenriksdepartementets råd – også når det gjelder utveksling. Så lenge UD f.eks. fraråder reiser til Kina, utover de strengt nødvendige, vil ingen studenter fra HVL kunne reise på utveksling dit. HVL følger situasjonen videre og oppdaterer våre reiseråd i tråd med myndighetenes for aktuelle områder som blir rammet av viruset.

Høgskolen tar direkte kontakt med de enkelte studenter som evt. blir nødt til å droppe eller stoppe utveksling pga dette.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe generelt eller som angår din situasjon, send spørsmål til mailadressa HR-hms[at]hvl.no.

Mer informasjon for ansatte  /  Mer informasjon for studenter