Kunst styrkjer utdanning og mykje meir

Det ligg mange gode gevinstar i møtet mellom kunst og utdanning. Men gevinstane stoppar ikkje der. Dei forgreinar seg breitt inn i alle lag i samfunnet. Det kom tydeleg fram under konferansen «Arts and education - integration or separation?» på campus Stord. Sjå film.