Ledige studieplassar ved Høgskulen på Vestlandet

Vil du studere ved HVL no til hausten? Du har framleis moglegheita. Sjå oversikten over ledige studieplassar her.

Ønskjer du å starte på årsstudium, bachelor eller femårig master til hausten ved HVL? Vi har studiestader i Førde, Sogndal, Bergen, Haugesund og på Stord. 

Her finn du lenke til studia som har ledig plass i Samordna opptak ved HVL.

Ver merksam på at det førstemann til mølla som gjeld og at oversikten blir endra fortløpande. 

HVL har også ledige studieplassar på master, vidareutdanningar og meir gjennom lokalt opptak.

Les meir om ledige studieplassar ved HVL