Nye koronatiltak fra torsdag 9. desember

Regjeringen har satt i verk nye koronatiltak. Hva betyr dette for deg som er student eller ansatt ved HVL?

De nye nasjonale tiltakene gjelder fra torsdag 9. desember 2021 til 6. januar 2022, med en vurdering av de nye tiltakene etter to uker.

Dette skriver Regjeringen på sine nettsider når det gjelder eksamen og undervisning:

  • Studentene skal på en trygg måte få gjennomført undervisning, obligatoriske kurs og avlagt eksamen. Målet er å unngå forsinkelser i studiene.

  • Derfor anbefaler regjeringen mer bruk av digital undervisning og undervisning i mindre grupper i tråd med smittevernkravene. Studenter som er avhengige av å gjennomføre førsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.

  • Eksamen skal gjennomføres. Det kan skje enten digitalt der det er praktisk gjennomførbart, som hjemmeeksamen eller ved fysisk oppmøte med nødvendige smitteverntiltak. Fysisk oppmøte på eksamen vil kreve godt smittevern, med blant annet god avstand og tilretteleggelse for avstand og eventuelt ved bruk av munnbind.

Eksamen går som planlagt

Rektor Gunnar Yttri ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) forteller at høgskolen inntil videre vil kjøre skoleeksamener som planlagt i tiden frem til jul.

– Vi har den siste tiden forsterket smittevernet på alle campuser og særlig inn mot skoleeksamen.

– Vi legger godt til rette for en trygg gjennomføring av skoleeksamen med avstandskrav og forsterket smittevern. Vi har økt tilgang til håndsprit, munnbind og egne smittevernsvakter i de største eksamenslokalene våre.

– Vi kjører derfor skoleeksamener inntil videre som planlagt i tiden fremover mot jul.

Yttri forteller at HVL i høst har lagt om de fleste skoleeksamener til hjemmeeksamen.

– De skoleeksamenene vi har nå før jul er de som egner seg best som skoleeksamen, og med forsterket smitteverntiltak søker vi å holde på dette til det beste for studentene.

– Når det gjelder undervisning, praksis og ferdighetstrening vil det også gå som planlagt fram til jul med forsterket smittevern. Her kan det komme noen justeringer med tanke på mer digitalisering og eventuelt mindre gruppestørrelser.

– Vi vil bruke tiden fremover til å planlegge for en god og forutsigbar studiestart på nyåret. Vi må også forberede oss på at vi må legge om til mer digital undervisning ut i fra situasjonen.

Følg med i Studentweb for informasjon om hva som gjelder for din eksamen. Hold deg orientert i Canvas om din undervisning og andre læringsaktiviteter.

Arbeid hjemmefra

Hovedregelen er nå at ansatte arbeider hjemmefra når de har oppgaver som kan løses hjemmefra. Samtidig skal HVL sikre at nødvendige oppgaver for kjernevirksomheten blir ivaretatt. Det betyr at ansatte som har oppgaver som skal løses på campus, kan arbeide på campus. Tilsvarende vil en kunne arbeide på campus dersom en ikke har tilfredstillende arbeidsforhold hjemme.

Alle campuser åpne

HVL ber alle studenter og ansatte til å følge myndighetene sine råd om vaksinering og ha lav terskel for å teste seg – og holde seg godt oppdatert om koronasituasjonen.

Dersom du har tegn på luftveissymptom eller andre symptomer på Covid 19, bør du uavhengig av vaksinasjonsstatus teste deg.

Studenter og ansatte har ansvar for å følge retningslinjene for smittevern ved HVL til enhver tid.

Yttri sier at alle campuser er åpne.

– Alle campuser er åpne og vi forsterker smittevernet.

– Det er viktig at vi alle gjør oss kjent med de nye tiltakene og anbefalingene som Regjeringen innførte i dag, som å holde god avstand og redusere antall nærkontakter.

Når det gjelder arrangement er det kommet innstramminger.

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder nå.

Her finner du informasjon om koronatiltak ved HVL.