Opningsseminar for doktorgradsstudiet i datateknologi

Tysdag 3. oktober er det opningsseminar for HVL si nye ph.d.-utdanning.

Meld deg på her

 

Seminaret blir arrangert på rom F117 på Kronstad, frå klokka 10.00-17.00, og er ope for alle tilsette.

Ei viktig satsing

For tida er det 14 aktive stipendiatar og 9 utlyste stipendstillingar knytt til det nye doktorgradsstudiet. Dette er HVL sitt andre doktorgradsstudium, og ei strategisk viktig satsing for organisasjonen.

Med eit eige doktorgradsprogram vil HVL no ha ansvar for sine eigne stipendiatar innan fagområdet, frå opptak til disputas.

Programmet for seminaret finn du her.