Heidra for godt arbeid

Øystein Nordvik, Knut Steffen Kvala og Inge Thorsen har fått årets læringsmiljøpris i nærregion Stord/Haugesund. Dei tre lærarane får ros for å ha bidrege til eit godt læringsmiljø gjennom fleire år.

Det var under den årlege Læringsmiljøkonferansen i Rosendal denne veka at prisen vart delt ut.

I statuttane heiter det at prisen er ei anerkjenning til miljø, grupper eller enkeltpersonar som lykkast i å legge forholda spesielt godt til rette for studentane sitt læringsutbytte og læringsmiljø gjennom bevisst fagleg, pedagogisk, sosial og/eller administrativ innsats.

Vinnarane av læringsmiljøprisen for 2016 oppfyller desse kriteria. I grunngjevinga heiter det:

Studenter har, blant annet gjennom semestervise evalueringer, gitt tilbakemeldinger som viser at prisvinnerne er fantastisk dedikerte og engasjerte fagtilsatte som har satt varige faglige spor hos nåværende og tidligere studenter.

Læringsmiljøet ved oppstarten av det aktuelle bachelorstudiet er preget av store studentgrupper og plenumsforelesninger i store, kalde og upersonlige auditorium i høgskolebygget. Det er hovedsaklig først på tredje studieår at studentene har mulighet til å velge emner, og dermed få ta del i et læringsmiljø preget av mindre gruppesammensetninger.

Når studentene ser tilbake på studiet sitt fremheves likevel læringsopplevelser fra 1.og 2.studieår som usedvanlig gode og viktige, mye takket være disse foreleserne som av studenter år etter år blir trukket frem som en sentral motivasjonsfaktor og uvurderlige faglig støtte. Foreleserne karakteriseres ved at de er genuint opptatt av at studentene skal lykkes med studiet, samtidig som de mestrer semester etter semester å levere gode læringsopplevelser. Deres innsats gir også studenter med videre studieambisjoner et godt grunnlag for masterstudier.

Prisvinnerne underviser blant annet i emner der fagstoffet for de fleste studenter er nytt, og derfor kan oppleves utfordrende.

Studentene roser forelesernes tålmodighet, hjelpsomhet, imøtekommenhet faglige og pedagogiske dyktighet, samt bruk av nye og studentaktive arbeidsformer. Studenter som strever med fagene fremhever disse forelesernes pedagogiske evner og oppriktige ønske om at studentene skal få taket på faget. De mestrer kunsten å gjøre fagstoffet interessant og forståelig og motiverer studentene uke etter uke. De ser potensialet i studentene, møter dem med respekt, og vil deres beste.

De har alle ytt det lille ekstra for utallige HSH-studenter og fremover er vi sikre på at mange HVL-studenter vil få gleden av å oppleve det samme.

Under Læringsmiljøkonferansen som nærregion Stord/Haugesund arrangerer kvart år i Rosendal blei det delt ut to prisar til. Årets studentforeining blei Studkick. Prisen er eit reisestipend på kroner 25 000. Det skal brukast til å reisa ut og henta inspirasjon til vidare arbeid.

Studenter som holder sjekk

Årets heiderspris gjekk til student Kristine Krokli. Ho får prisen for sin jobb i fusjonsarbeidet.
Kristine Krokli

Fakta Læringsmiljøkonferansen:
Ein to-dagars konferanse kor studentar, faglærarar, samskipnad og leiinga i nærregion Stord/Haugesund møtast for å diskutere studiekvalitet og læringsmiljø. Konferansen vert arrangert årleg i februar i Rosendal.