SANORD-konferansen blir utsatt

Konferansen blir utsatt til 7.-10. september 2021.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Bergen (UiB) er vertskap for den 13. SANORD-konferansen som skulle bli holdt i september 2020.

Nå er det bestemt at konferansen er utsatt. 

Leder for SANORD-komiteen, Elin Kvaale, forteller at komiteen så det som usannsynlig at de kunne arrangere en så stor konferanse i løpet av 2020. 

– SANORD-styret har tatt en avgjørelse basert på anbefaling fra komiteen om å flytte konferansen til 7.-10. september 2021. Dette fordi vi ser for oss at pandemien vil prege både reisemuligheter og andre restriksjoner ut 2020. 

Store deler av programmet som var planlagt for 2020 blir flyttet til neste år.

– Planleggingen og arbeidet som har blitt lagt ned så langt er altså ikke forgjeves, sier Kvaale. 

Nye datoer kommer

På SANORD sine hjemmesider vil det komme nye datoer for registrering. I tillegg blir alle foredragsholdere spurt på nytt om å delta med sine innlegg i 2021. 

Nettsidene til SANORD-konferansen finner du her.

Det overordnede temaet for konferansen er "Vitalizing partnerships: moving forward to a sustainable future". SANORD-nettverket består av medlemsland fra nordiske og sørafrikanske land. 

Se rektor Berit Rokne (HVL) og rektor Dag Rune Olsen (UiB) fortelle om konferansen her: