Ser fram til meir fysisk undervising

– Vi er glade for å kunne tilby stadig meir fysisk undervising på alle campusane våre, seier rektor Gunnar Yttri ved Høgskulen på Vestlandet.

Regjeringa kom torsdag 13. januar 2022 med nye råd og retningslinjer for koronapandemien, der dei mellom anna tilrår meir fysisk undervisning ved universitet og høgskular i tråd med godt smittevern. Les «Studenter kan igjen ha fysisk undervisning».

– Eg gler meg til å få endå fleire studentar tilbake på campusane våre, seier rektor.

Driv for fullt

Yttri fortel at dette gjer det mogleg for høgskulen å følgje linja som ble lagt før jul om at hovudtyngda av undervisinga i januar månad er digital.

– Frå måndag 31. januar og frametter vil vi tilby studentane stadig meir fysisk undervisning.

– Når det er sagt, så driv vi alt no for fullt med praksis, ferdigheitstrening, simulatorøvingar og laboratorieøvingar. Dette går som planlagt og aktiviteten er god.

Tar tilbake studiedagen

Alle campusane ved Høgskulen på Vestlandet er opne. Gode og trygge læringsareal står til disposisjon. Studentsamskipnaden Saman har opne kantiner, og velferdstilbodet er på plass.

– Med meir fysisk undervising tar vi den gode studiedagen tilbake. Det meste ligg no til rette for levande campusar med høg aktivitet.

– Vi har òg i gang ekskursjonar, turar og anna undervisningsaktivitet utanfor campus. Smittesmittevernstiltak vert gjennomført.

– Saman med leiarar og tilsette vil vi no sjå nærare på korleis vi kan auke omfanget av fysisk undervisning innafor gjeldande retningsliner. Vi kjem attende til detaljane.

– Det er såleis viktig at alle studentar held seg godt orientert i Canvas om undervisning, praksis og andre læringsaktivitetar.

– Når det gjeld dette med testing og tilgang på hurtigtestar, så vil vi komme tilbake med informasjon så raskt som mogleg.

Gå til meir informasjon om kva som gjeld ved HVL.