Viderefører Covid19-tiltak ved campus Bergen

HVL forlenger gjeldende koronatiltak ved campus Bergen til og med tirsdag 29. september. Det betyr i hovedsak at undervisning blir digital og alle ansatte i Bergen som kan, fortsatt bes jobbe hjemmefra.

Do you prefer to read this article in English?

– Men vi vurderer situasjonen og ser om vi allerede fra torsdag denne uken kan legge til rette for mer undervisningsaktivitet på campus, sier rektor Berit Rokne.

I går mandag 21. september bestemte Bergen kommune å videreføre de fleste koronatiltakene til og med tirsdag 29. september, men med noen lettelser.

Campus er åpen

– Campus Bergen er åpen for studenter, men vi forlenger tiltaket med å i all hovedsak gjøre planlagt fysisk undervisning ved campusen vår i Bergen om til digital undervisning. Dette gjelder til og med tirsdag 29. september, og er i tråd med tidsperspektivet Bergen kommune har for videreføring av sine tiltak, sier HVL-rektor Berit Rokne.

– Selv om vi i hovedsak gir undervisningen digital jobber vi nå med å se hvordan vi gradvis kan legge til rette for mer undervisningsaktivitet på campus.

– Vi vil da spesielt prioritere førsteårsstudentene. I tillegg har noen utdanninger læringsaktiviteter som er tett koplet til campus. Dette vil fakultetene nå jobbe med og avklare, og studentene vil få informasjon i Canvas etter hvert.

Rokne understreker at campus Bergen er åpen for å ivareta alle studenter som har behov for å være på campus. Bibliotek og lesesaler er åpne.

– Det er trygt å være på campus så lenge vi alle etterlever smittevernsreglene.

Ferdighetstrening og praksis

Rokne sier at ferdighetstrening, simulering og labarbeid på campus for noen utdanninger, for eksempel helse- og sosialfagsstudenter og ingeniørutdanning, fortsetter som tidligere.

– Fysisk ferdighetstrening i SimArena fortsetter, og ferdighetstrening og simulering gjennomføres som normalt, men med krav om munnbind.

Koronatiltakene kan også få konsekvenser for noen av studentene som har planlagt praksis. Nærmere avklaring av dette vil bli gitt til studentene i Canvas.

Hjemmekontor for ansatte

Når det gjelder ansatte har HVL bestemt at alle ansatte ved campus Bergen som kan, fortsatt skal jobbe hjemmefra fram til og med tirsdag 29. september.

Rektor sier at ansatte i HVL i denne perioden bes avgrense sin jobbreiseaktivitet, inkludert mellom campuser, til reiser som blir vurdert som helt nødvendige.