Medielab studio

Medielab studio er en åpen tjeneste hvor alle ansatte kan spille inn egne digitale læringsobjekter og skjermforelesninger eller ta portrettfoto. Du vil få tilgang til et fullverdig innspillingsstudio med en studiovert som vil fungere som din støttespiller underveis i innspillingen.

Tjenester i Medielab studio

1.   Skjermforelesning

Spill inn korte videosnutter eller miniforelesninger i studio. Du kan benytte vår spesialtilpassede PowerPoint-mal (norsk / engelsk) for presentasjoner. Eksempler kan du se på vår YouTube-kanal

2.   Promo

I Medielab studio kan du spille inn din egen promofilm. Eksempel på dette kan være en promofilm for en konferanse, eller en rekrutteringsfilm for et studieprogram. Dette er den enkleste sorten av promofilm som ikke krever redigering i etterkant. For større promoproduksjoner skal bestilling gå til avdeling for kommunikasjon. 

3.   Forskningsformidling

Du kan også spille inn en kort presentasjon av ditt forskningsprosjekt i Medielab studio. 

4.   Podkast

Spill inn podkaster som studentene eller fagmiljøet ditt kan lytte til. Du kan f. eks. spille inn en paneldebatt med et tverrfaglig tema. Mulighetene er mange. Lytt gjerne til andre podkaster produsert ved HVL

5. Fotografering

Få hjelp til fotografering i studio av personer og gjenstander som du ønsker å bruke i en læringskontekst. Vi tilbyr også ansattfotografering/portrettfoto.

Tips før du kommer i studio

En innspillingsseanse for en kort video bør gjennomføres innenfor en tidsramme på 30 minutter. Skal denne type læringsobjekter anvendes hyppig i undervisningen er det viktig at de kan produseres raskt og effektivt. Det forutsetter at man stiller forberedt til innspillingen, slik at fokus i studio i størst mulig grad blir på selve innspillingen.

  1. Avgrens funksjon og omfang for presentasjonen
  2. Begrens mengde informasjon per lysbilde
  3. Sørg for god lesbarhet
  4. Ta hensyn til universell utforming
  5. Bruk stikkord eller bilder i stedet for lange setninger og mye tekst
  6. Bruk rettighetsklarert materiale og oppgi kilder
  7. Snakk fritt rundt temaet i stedet for å lese opp ord for ord
  8. Video vil fungere best som del av en større læringskontekst
  9. Kombiner gjerne flere videoer, sammen med annet innhold/kontekst
  10. Utform læringsobjektet slik at det kan brukes i omvendt undervisning

PowerPoint-mal for skjermforelesninger

Du kan benytte vår spesialtilpassede PowerPoint-mal (norsk  / engelsk) for presentasjoner. Den kan du laste ned her.

Retningslinjer for bruk av billedmateriell i presentasjoner

Brukeren av Medielab studiotjenester må selv sørge for at retningslinjer for bildebruk i publisering er fulgt. For mer informasjon om lisenser se Creative Commons.

Universell utforming

Ta hensyn til universell utforming i din medieproduksjon. 
Ved behov for teksting, språvask, oversettelse og lignende tjenester, skal man benytte eksternt byrå som HVL har rammeavtale med.

DLR - Digitale læringsressurser

DLR holder orden på alle dine digitale ressurser, uavhengig av om de er egenproduserte, eller funnet på internett. Tidligere eksamensoppgaver, podcast/lydopptak eller rett og slett forelesningsnotater kan enkelt deles med dine studenter. Tjenesten støtter de fleste filformater, og de enkelte ressursene kan enkelt søkes frem og gjøres tilgjengelig der det er behov for dem.

Eksempler på våre medieproduksjoner

Se også eksempler på ulike medieproduksjoner på våre YouTube-kanaler:

Medielab studio
Medielab

Om Medielab studio

I Medielab studio kan du benytte våre enkle produksjonskonsepter, prøve ut dine egne løsninger, eller møtes for rådgiving og dialog om andre multimediale formidlingsformer. Du trenger ikke å ha mediefaglig erfaring for å komme i studio og gjøre din innspilling. Her får du hjelp til selvhjelp og økt digital kompetanse. Medielabs dyktige fotografer kan også ta portrettfoto til bruk på profilsider, søknader eller lignende.

Medielab studio er en del av høgskolens strategiske digitaliseringssatsning.

Åpningstider, reservasjon av tid og kontaktinformasjon

Åpningstider

Tirsdag og torsdag: kl. 09:30-11:30 og 12:00-16:00.

Reservasjon av tid

Bruk TimeEdit for å reservere tid i studio, maks 2 timer per person per dag.

Kontaktinformasjon

Se kart fra Mazemap for å finne Medielab studio på campus Kronstad (rom D211).

Kontakt oss på medielab.studio@hvl.no dersom du har spørsmål eller ønsker angående en innspilling.