Pilotering og betatesting av ny teknologi

Medielab er HVLs kompetansemiljø for anvendelse av nye medier i undervisning, forskning og formidling. Vi ønsker å bistå fagmiljøene i å ta i bruk innovative virkemidler i utvikling av nye læringsformer og formidling av kunnskap og forskning.

Medielab sitt mål er å bidra til at HVL blir ledende innen digitale formidlingsformer og e-læring. Vi er alltid på jakt etter å videreutvikle kunnskapen vår og gjøre nye erfaringer innen relevant innovasjons- og læringsteknologi. Medielab vil bidra med unik kompetanse og erfaring innen rådgivning, produksjon og innovasjon på en måte som bygger bro mellom fag, teknologi og pedagogikk.

HVL er medlem av medieklyngen NCE Media i Media City Bergen. Medielab har vært en aktiv deltaker i klyngen på vegne av HVL gjennom deltakelse på NCE Media sine konferanser, workshopper og samhandling med ulike aktører i klyngen, blant annet UiB, Vilvite og Marineholmen makerspace.

Teknologiforståelse og anvendelse

I samarbeid med fagmiljøene på HVL prøver vi ut nye teknologier, ser på hvordan de kan anvendes inn mot dagens og morgendagens undervisning, samt utforsker muligheter for nye undervisnings- og formidlingsmetoder. Denne kunnskapen videreformidles internt og eksternt og fremmer en delingskultur som Medielab ønsker å bidra til.

Droneflyging

Medielab har tatt ansvar for å bygge opp HVL sin kompetanse rundt droneflyging. Vi har operatøransvar for alle operasjoner ved HVL og flere av de ansatte ved Medielab er godkjente dronepiloter.

360-video og VR

Bruk av nye teknologier som f.eks. 360-video og VR gir unike muligheter for å styrke læringsutbyttet til studentene. Denne teknologien er på full fart inn i UH-sektoren. Virtuelle vandringer, virtuelle øvelser, simuleringer og demonstrasjoner er noen av de varierte undervisningsmulighetene denne teknologien åpner for. De siste årene har vi satt oss inn i dette feltet og gjennomført pilotprosjekter på oppdrag fra eksterne samarbeidspartnere og i samarbeid med ulike fagmiljø ved HVL. I dette arbeidet drar vi nytte av hele bredden av vår kompetanse.