Barnehagekunnskap, deltid

Master Høsten 2020

Er du opptatt av kvaliteten i barnehagen? Ønsker du å styrke kompetansen din til å bruke forskning og være en pådriver for faglig utvikling i barnehagen? Vil du være med å påvirke framtidens barnehage og kunnskapsutvikling i barnehagen? Da er dette en utdanning for deg!

Barnehagekunnskap omfatter kunnskap om barn, om barnehagen som institusjon og om barnehagelæreren som profesjonell, relasjonell og kulturell aktør. Utdanningen bygger på kunnskaper og kompetanser fra praksis og forskning. I utdanningen inngår og didaktisk kompetanse og erfaringer med røtter i en rekke fagdisipliner, tilpasset barn i barnehagens kontekst.

Utdanningen setter fokus på innhold og oppgaver til barnehagen, og gjør deg på den måten rustet til å møte de særlige utfordringene som barnehagesektoren står overfor i dag i et nasjonalt, men også i et internasjonalt perspektiv. Det er utfordringer knyttet til bærekraft, innovasjon og samhandling. Etter fullført utdanning vil du ha både kunnskap og kompetanse til å lede prosesser og til å utvikle barnehagen.

En bærebjelke i utdanningen er utviklingen av et kritisk og granskende perspektiv på kunnskapen som blir presentert, på vitenskapelig praksis i seg selv, og på ulike aktører sin bruk av den kunnskapen som er brakt fram. Utdanningen har et nært samarbeid med forskningssenteret BARNkunne.

Det er mulig å tilpasse studieløpet så det kan gjennomføres på kortere tid. Studenter som ønsker et slikt tilpasset løp, må ta kontakt med studieveileder for masterprogrammet.

Undervisningsmåter

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminar, gruppearbeid, felles prosjektarbeid, litteraturstudium og veiledning. Du deltar aktiv i undervisnings- og læringsarbeid.

Det er ikke krav til praksis i tradisjonell forstand, men du skal delta i forskningsgrupper og gjøre mindre feltarbeid.

Timeplan

Oppstart 20. august kl. 09.00.

Ordinær undervisning (emne MBA511) hver mandag og annenhver tirsdag i oddetallsuker.

(Tilleggsemne for tilpasset (kortere) studieløp (emne MBA512) har undervisning hver torsdag og annenhver tirsdag i partallsuker).

Hvor kan du reise?