Bokkafé i biblioteket Sogndal

Bokkaféane er uformelle arrangement der ein forfattar samtalar med vår kafévert, og det er høve til å stille spørsmål. Dette skal vera ein arena for å formidle fag og forsking på tvers av fagområde og avdelingar.

Tilhøyrarane tek med matpakka, og biblioteket stiller med kaffi, te og sjokolade.

Bokkaféane føregår på torsdagar, frå kl.11.45-12.15, og som regel med Katrine Sele som kafévert.

Alle er velkomne!

Tidlegare bokkaféar

Bokkafear har vore tradisjon i biblioteket Sogndal sidan 2013. Her er arrangement frå dei siste åra:

2019

What next for sustainable development? Our common future at thirty Geoffrey Gilpin
Veiledning i praksis: grunnleggende ferdigheter – Jon Arne Løkke
Norsk språkhistorie –
Oddmund Hoel 
Barn på tvang (Avhandling) – Monika Alvestad Reime
Å skrive nynorsk og bokmål – Eli Bjørhusdal og Jan Olav Fretland

2018

Nynorsk for dei minste – Eli Bjørhusdal m.fl. 
Valeria Jana Schwanitz og August Wierling The Imperatives of sustainable development
Betydningen av barns oppdagende skriving i barnehagen (Avhandling) – Hilde Hofslundsengen 
Mountain songs (Konsert) – Njål Vindenes og Vidar Austvik 
Kva er ei bok? – Vilborg Hovet 
Indices of physical activity, executive function, and academic performance among 10-year-old schoolchildren (Avhandling) – Katrine N. Aadland 
Diskursive ressursar i rusarbeid (Avhandling) – Lillian B.Selseng 
Barn og unge: By, sted og sosiomaterialitet – Sissel Seim 
Vellykket arbeid med vanskelig atferd – Torkjell Sollesnes 
Sogndal fotball 1988-2016 (Bokkapittel) – Joar Fossøy og Vegard F Moe 

2017

Til barnets beste (Avhandling) – Tone Jørgensen, ASF 
Handlingsrom og læringsmulighetar. En studie av vilkår for læring og kunnskapsutvikling ved sosialkontor og sjukeheim (Avhandling)  – Olina Kollbotn 
Livsløpsvurdering av biodrivstoff i høve til ei berekraftig utvikling (Avhandling) – Geoffrey Gilpin 
Jølster hotel: Historier frå eit asylmottak – Katrine Sele 
«Karakteren i seg selv gir jo ikke noe læring" (Avhandling) – Petter Erik Leirhaug .
Tid for ville vekster – Austad & Hauge 
Arbeidsnever (Noveller) – Jan Kristoffer Dale 
Global forståelse – Ane Bergersen 
Innovasjonsøkologi (Bokkapittel) – Jon Gunnar Nesse 
Soga om Sogn og Fjordane – Oddmund Hoel og Anders Timberlid