Bokkafé i biblioteket Sogndal

Bokkaféane er uformelle arrangement der ein forfattar samtalar med vår kafévert, og det er høve til å stille spørsmål. Dette skal vera ein arena for å formidle fag og forsking på tvers av fagområde og avdelingar.

Tilhøyrarane tek med matpakka, og biblioteket stiller med kaffi, te og sjokolade.

Bokkaféane føregår på torsdagar, frå kl. 11.45-12.15, og som regel med Katrine Sele som kafévert.

Alle er velkomne!

Tidlegare bokkaféar

Bokkafear har vore tradisjon i biblioteket Sogndal sidan 2013. Her er arrangement frå dei siste åra:

2021

2020

 • AVLYST: Berekraftig verdiskaping - Leif Longvanes og Torbjørn Årethun
 • Maja Lunde og hennar forfattarskap
 • Verda mi smeltar - Line Nagell Ylvisåker
 • Om tre små studiestader i Norge – Terje Bjelle
 • Prospective associations between sedentary time, physical activity and cardiometabolic health in children : the Active Smarter Kids study (doktoravhandling) – Turid Skrede
 • Foreldreskap i eksil (doktoravhandling) – Kari Bergset
 • En kort introduksjon til korstogene - Pål Berg Svenungsen
 • Idrettsutdanningane ved Høgskulen i Sogn og Fjordane – Kari Aaberge (måndag 15/6)

2019

 • What next for sustainable development? Our common future at thirty - Geoffrey Gilpin
 • Veiledning i praksis: grunnleggende ferdigheter – Jon Arne Løkke
 • Norsk språkhistorie - Oddmund Hoel
 • Barn på tvang (Avhandling) – Monika Alvestad Reime
 • Å skrive nynorsk og bokmål – Eli Bjørhusdal og Jan Olav Fretland
 • Fakta på ville veier – Ole Bjørn Rekdal
 • Innføring i statistikk og dataanalyse – Jon Ingulf Medbø
 • Friluftslivspedagogikk – Linda Hallandvik
 • Veiledning i praksis – Jon Arne Løkke
 • Middelklassekulturen i Norge : En komparativ sosiologisk historie – Roger Hestholm
 • Due og drone – Kjartan Fløgstad

2018

 • Nynorsk for dei minste – Eli Bjørhusdal m.fl. 
 • Valeria Jana Schwanitz og August Wierling The Imperatives of sustainable development
 • Betydningen av barns oppdagende skriving i barnehagen (Avhandling) – Hilde Hofslundsengen 
 • Mountain songs (Konsert) – Njål Vindenes og Vidar Austvik 
 • Kva er ei bok? – Vilborg Hovet 
 • Indices of physical activity, executive function, and academic performance among 10-year-old schoolchildren (Avhandling) – Katrine N. Aadland 
 • Diskursive ressursar i rusarbeid (Avhandling) – Lillian B.Selseng 
 • Barn og unge: By, sted og sosiomaterialitet – Sissel Seim 
 • Vellykket arbeid med vanskelig atferd – Torkjell Sollesnes 
 • Sogndal fotball 1988-2016 (Bokkapittel) – Joar Fossøy og Vegard F Moe 

2017

 • Til barnets beste (Avhandling) – Tone Jørgensen, ASF 
 • Handlingsrom og læringsmulighetar. En studie av vilkår for læring og kunnskapsutvikling ved sosialkontor og sjukeheim (Avhandling)  – Olina Kollbotn 
 • Livsløpsvurdering av biodrivstoff i høve til ei berekraftig utvikling (Avhandling) – Geoffrey Gilpin 
 • Jølster hotel: Historier frå eit asylmottak – Katrine Sele 
 • «Karakteren i seg selv gir jo ikke noe læring" (Avhandling) – Petter Erik Leirhaug .
 • Tid for ville vekster – Austad & Hauge 
 • Arbeidsnever (Noveller) – Jan Kristoffer Dale 
 • Global forståelse – Ane Bergersen 
 • Innovasjonsøkologi (Bokkapittel) – Jon Gunnar Nesse 
 • Soga om Sogn og Fjordane – Oddmund Hoel og Anders Timberlid 

Ta kontakt!

Vi hjelper deg med å formidle forskinga di. Kontaktperson:

Gerd Vik