Bokkafé Førde

Bokkaféane er uformelle arrangement der ein forfattar/forskar samtalar med ein kafevert, og det er høve til å stille spørsmål og komme i dialog med forfattaren. Vi ser på det som ein fagleg og sosial happening, der fag og forsking blir formidla på tvers av fagområde og institutt.

Tilhøyrarane tek med matpakke, biblioteket stillar med kaffe og litt mat. 

Bokkaféane føregår alltid i lunjstida, fra kl.11.45-12.15

Alle er velkomne!

Tidlegare bokkaféar

25.februar
Tillit og implementering i helsetjenesten  Runar T. Hovland

21.januar
Kan kognitiv åtferdsterapi bli verkeleg dialogisk? – Siv Juklestad

21.november
Oppfølging etter fedmekirurgi – Pål Andre Hegland


Ta kontakt!

Vi hjelper deg med å formidle forskinga di. Kontaktperson:

Ann Elisabeth Opland