Faglunsjar Haugesund

På faglunsjane i biblioteket kan du presentere eit arbeid du nyleg har publisert eller eit prosjekt du arbeider med - i ein uformell atmosfære.

Tidlegare faglunsjar

2021

10. juni
Astrid Fjell: Forebyggende hjemmebesøk blant eldre mennesker (doktorgradspresentasjon).

2020

25. september
Bli kjent med våre forskere i Haugesund:

  • Arne Langøen: Kan en blanding av sinksulfat og eddik løse problemfylte sår i Afrika?
  • Malin Knutsen Glette: Reinnleggelser i et kommunehelsetjenesteperspektiv – et case studie.
  • Merete Røthing: Pårørenderollen i et samfunnsperspektiv.
  • Lene Jørgensen: Struktur og kultur for stabilitet, læring og endring.

22. september
Bli kjent med våre forskere i Haugesund:

  • Maryna Zhuravlyova Solesvik: Entreprenørielle intensjoner blant studenter.
  • Bjarne Christian Hagen: Bygningsdesign for risikogrupper.

18. september
Bli kjent med våre forskere i Haugesund:

  • Kristin Ådnøy Eriksen: Samskapte helsetjenester: teori og case. Kan helsetjenester utvikles i partnerskap mellom pasienter og tjenesteytere?
  • Liv Aileen Osland: Social mobility, migration and integration. A short presentation of central housing, labour and educational structures for immigrants in Norway.
  • Arjen Kraaijeveld: Brannsikkerhet for pleietrengende eldre som bor hjemme.

2019

16. oktober
Kristin Ådnøy Eriksen snakkar om recovery-kurs i Haugesund og Karmøy kommune.

29. mai
Boklansering med Sigmund Simonsen, «Til forsvar av landet»

10. april
Målfrid Tjoland Kolnes: Kunstig lys – kva gjer det med oss?

29. mars
Fredagskaffi: Christine Øye presenterer boka «Å tenke med Foucault»

21. mars
Gyldendal presenterer aktuelle bøker for sjukepleie

15. februar
Fredagskaffi: Arne Langøen og Arvid Birkeland presenterer bøkene sine, «Sårbehandling og hudpleie» og «Sykepleie i hjemmet»


Ta kontakt!

Vi hjelper deg med å formidle forskinga di.

Susanne Osland