Status og tilganger ved forhandlinger for 2023

Forhandlinger pågår om nye avtaler fra nyttår. Det er tre «publiser og les»-avtaler som ennå ikke er ferdigforhandla. Avtalen med Springer er klar. Etter kutten i Helsebiblioteket så kjøper HVL tilgang til alle ressurser vi mister tilgang til. Siden oppdateres forløpande. (Sist oppdatert 3.1.2023)

«Publiser og les»-avtaler

Siden 2019 har HVL og andre norske forskningsinstitusjoner inngått nye avtaler med Wiley, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Cambridge University Press, Sage, Oxford University Press og ACM.

Tradisjonelt inkluderer avtalene kun abonnement. De nye avtalene er såkalte «Publiser og les»-avtaler som omfatter:

  1. abonnement
  2. at forlag/utgiver gjør publisert versjon av vitenskapelige tidsskriftsartikler fra den aktuelle institusjonens ansatte åpent tilgjengelig uten ekstra kostnad.

I avtalene for 2022 med Wiley, Taylor & Francis og Springer har det vært det en nasjonal årlig kvote for publiseringsdelen/et tak for artikler som gjøres åpent tilgjengelig gjennom avtalen.

Enighet med Springer

Avtalen er for 2023 og gir lestilgang til heile året. Den åpner også for ubegrenset publisering (dvs fjerning av kvoter). 

Ikke enighet

Sikt melder at det foreløpig ikke er enighet om vilkårene for avtalene med Wiley, Taylor & Francis og Sage. Det kan bety at avtalene ikke blir forlenget fra 1. januar 2023.

HVL er deltaker i alle de tre nevnte avtalene og ansatte vil, hvis partene ikke kommer til enighet, miste tilgangen til å publisere åpent hos disse forlagene uten selv å måtte betale publiseringsavgift.

Ved et brudd vil HVL fortsatt ha lesetilgang til titler publisert i 2022 for Sage og Wiley. For Taylor & Francis titler vil lesetilgangen begrense seg til titler som høgskolen hadde abonnement på da vi inngikk den nåværende avtalen. 

Lesetilgangen i avtalene vil mest sannsynlig bli opprettholdt en kort periode i 2023, mens publiseringstilgangen vil bli stoppet fra 1. januar 2023. 

Les mer

Om avtalen i Khrono
Om Open Access og forlagsavtaler ved HVL

Tilganger fra Helsebiblioteket

Det har tidligere blitt rapporter at p.g.a. budsjettsituasjonen hos Folkehelseinstituttet (FHI) vil Helsebibliotekets tilbud reduseres fra 1. januar 2023. 

HVL har nå tegne egne avtaler for å beholde alle ressurser som vi mister fra Helsebiblioteket. Det gjeld:

  • AMED
  • Embase
  • PsycINFO
  • Cochrane library
  • Medline (via Ovid)
  • Tidsskriftet New England Journal of Medicine

Tilsette og studenter treng ikke å gjøre nok for å beholde søk og annen informasjon.

En del av våre samarbeidspartnere og mange i helsetjenesten vil nok fortsatt mangle tilgang til en eller flere av ressursene etter nyttår.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe om tilgangen, kontakt leder av HVL-bibliotekets enhet for informasjonsressurser, Ragnhild Vingsand.

Forfattere som har spørsmål til publiseringsdelen av «publiser og les»-avtalene kan kontakte Kjetil Sletteland eller Vidar Rongved eller sende e-post til oa-fond@hvl.no.

Ta også gjerne kontakt hvis det er ønsker om infomøter/presentasjoner (i forskergrupper o.l. eller åpne).