DistillerSR

DistillerSR gjør arbeidet med alle typer kunnskapsoppsummeringer enklere. Skal du lage en systematisk oversikt, et scoping review e.l., kan dette være noe for deg.

I DistillerSR, samler du alle relevante referanser på ett sted og forenkler både screening-prosessen (der en velger hvilke artikler som skal inkluderes eller ekskluderes) og kvalitetsvurdering av inkluderte artikler (ved hjelp av verktøy som f.eks. RoB 2).

I etterkant kan du lett produsere flere typer rapporter (bl.a. PRISMA-S) og eksportere data i en rekke ulike format. Du har god kontroll og oversikt over progresjonen underveis i arbeidet.

Les mer om programmet på leverandørens nettsider.

Tilgang og opplæring

Ansatte ved biblioteket vil være behjelpelig med å opprette prosjektet i DistillerSR og konfigurere arbeidsflyten tilpasset nettopp ditt prosjekt. Opplæring og veiledning i bruk av programmet vil også bli gitt.

Vi har et begrenset antall prosjekter og brukerlisenser tilgjengelig.

For mer informasjon, kontakt:

bilde av Marianne Nesbjørg Tvedt, campus Haugesund

Marianne Nesbjørg Tvedt, campus Haugesund

Mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Har jobbet 9 år på Medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus og på HSH/HVL fra 2012.

bilde av Gøril Tvedten Jorem, campus Bergen

Gøril Tvedten Jorem, campus Bergen

Mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Har jobbet i Medisinsk bibliotek ved Diakonhjemmet sykehus 2016-2019 og ved HVL fra 2019.