Åpen deling av digitale læringsressurser - DLR

Med DLR kan du samle alle dine digitale læringsressurser på ett sted, publisere og dele de beste.

DLR

 

Ta vare på egenproduserte læringsressurser i private samlinger eller del materialet åpent slik at også andre kan benytte dem. I tillegg kan man samle eksterne ressurser man finner på blant annet iTunes, Vimeo og YouTube. Få inspirasjon fra andre og gjenbruk ressurser gjennom åpen tilgang til ressurser innen en rekke fagområder.

Tjenesten støtter de fleste filformat innen lyd, bilde og tekst. Ressursene kan i de fleste tilfeller forhåndsvises i nettleseren og lastes ned for gjenbruk.

DLR er fullt integrert i Canvas slik at man både kan søke, publisere og dele ressurser. Se brukerveiledningen for detaljer.

Veiledning

Brukerveiledning for DLR-portalen

Opphavsrett og publisering i DLR

Dersom læringsressursene du ønsker å publisere inneholder materiale som andre har laget, så må rettighetshaverne til slikt innhold samtykke til publisering. Det er viktig å presisere at det er du som har ansvaret for hva som publiseres. Se delrett.no for informasjon om de fleste forhold knyttet til opphavsrett og publisering av digitale læringsressurser.

Materiale som er merket med en Creative Commons-lisens kan fritt kopieres og distribueres. Enkelte av CC-lisensene gir begrensninger på hva man har lov til å gjøre med materialet, som for eksempel hvorvidt du har mulighet til å endre innholdet eller bruke det til kommersielle formål.

Kilde: delrett.no

Kontakt

Ansvarlig for denne tjenesten er biblioteket ved HVL.