Forsking i fyr og flamme

På Forsking i fyr og flamme presenterer forskargrupper eller enkeltforskarar frå høgskulen forskinga si. Arrangementa er i Fyrrommet på biblioteket på Kronstad. Alle er velkomne!

Tidlegare i Forsking i fyr og flamme

2019

17. Januar 
Guidet egenbeslutning for diabetes – Marit Graue, FHS.

2018

1. november
Per Thorvaldsen, FIN, om fargesyn

12. april 
Endring av kommunikasjonsmønster, med dramametodikk inn i andre fag – Tor Helge Allern og Laila-Sofie Osland, FLKI, i samarbeid med Rothaugen skole

25. april 
Global Musicology and Education – David Hebert frå SEKKK

2017

30. november
Evidence-based research - et spørsmål om verdi og kvalitet i forskning - Hans Lund frå Senter for kunnskapsbasert praksis.

20. april
Forsking i fyr og flamme frå det sørlige Afrika - Erlend Eidsvik og Dominic Dummene, AL

30. mars
Bevegelseskvalitet og bevegelsesbevissthet - Liv Helvik Skjærven, AHS

3. februar
Verdas eldste barne og ungdomsbibliotek - Ines Galling

19. januar
Parabener - bedre enn sitt rykte? - Signe Steinkopf, AIØ

2016

15. desember
Mangfaldsperspektiv i skulen: Språk, samfunnsfag og utdanningsforsking - Ingvild Bjørkeng Haugen, Mari Kristine Jore og Aasne Vikøy, AL

3. november
Ektefelle som pårørende i sykehjem - Terje Årsvoll Olsen, AHS

9. september
Radioteknologiens skjebne – fra AM til DAB - Ingvar Henne, AIØ

2. juni
SEKKK presenterar: "Hvorfor kan de ikke synge riktig" og "Fiktive fantastiske og fanktiske steder. - Anne Kristine Wallace Turøy og Nina Goga

9. mai
Utdanning av jordmødrer i Afghanistan - Trude Thommesen, AHS

3. februar
Utviklingsoptimisme - Per Bjørnar Grande, AL

2015

7. mai 
Praksis i Tanzania - Graziella van den Bergh, AHS, og Vibeke Vågenes, AL

17. april
Sludd - radiosignaler - Per E. Thorvaldsen, AIØ 

18. februar
Hvordan skal vi bo? - HiB Living LAB/ Anne Sofie Bjelland, AIØ

2014

21. november
Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (SEKKK) 


Del forskinga di!

Går du rundt med eit forskings- eller utviklingsprosjekt du gjerne vil dele med andre? Forsking i fyr og flamme er plassen for deg.

Ta kontakt med Bodil Moss for meir informasjon.