Forskningsdata

Hva er forskningsdata?

Forskningsdata er data generert gjennom forskning. Dataene legger grunnlaget for analysene og resultatene som gjerne blir publisert i forbindelse med forskningsprosjekter.

Forskningsdata genereres ofte i forbindelse med eksperimenter, simuleringer, feltarbeid eller intervjuer avhengig av metode og fagfelt.

Fordelene med åpen tilgang til forskningsdata er blant annet at resultatene blir etterprøvbare, og at andre forskere kan bygge videre på allerede innsamlede data. Kanskje kan dataene til og med være til nytte på en helt annen måte enn det som opprinnelig var tenkt.

Når forskningsdata deles åpent kan du som forsker eller student få dypere innsikt i resultatene som publiseres. Samtidig kan du spare tid og krefter dersom andre allerede har tilgjengeliggjort data som kan gjenbrukes i nye prosjekter.

Finne forskningsdata

Dersom du er interessert i å finne forskningsdata innenfor ditt fagfelt har re3data.org den største globale oversikten over forskningsdataarkiver. Her kan du finne både fagspesifikke og generelle forskningsdataarkiver for alle akademiske disipliner. Arkivene kan filtreres på fagfelt, land, datatype, dataformat og tilgangsnivå for forskningsdataene i de ulike arkivene.

I tillegg finnes det også forskningsdataarkiv og kilder til forskningsdata i Norge innen ulike fagdisipliner. Gå til fagressursene for å se noen utvalgte kilder.

Arkivering av forskningsdata

Forskere ved HVL kan publisere forskningsdata i vårt institusjonelle forskningsdataarkiv, HVL Open Research Data.

Ta kontakt med oss for veiledning i hvordan forskningsdata skal bearbeides for arkivering.

Sikker lagring av persondata

Prosjekter som faller inn under helseforskningsloven eller personopplysningsloven skal følge HVLs retningslinjer for sikker oppbevaring av persondata.

Du finner informasjon om dette i Vestibylen (for tilsatte)


Spørsmål om forskningsdata?

Sondre Strandskog Arnesen svarer deg på alt som omhandler lagring, kuratering og publisering av forskningsdata.

Ta kontakt