NVI-resultater

Nedenfor finner du NVI-resultater for Høgskulen på Vestlandet basert på innrapporterte data til Cristin.

Vi viser utvikling per fakultet og for HVL som helhet i årene 2015-2019. I 2015 ble det innført en ny utregningsmetode for poeng, som gjør det vanskelig å sammenligne tall fra før og etter dette året.

Informasjon om datagrunnlag og utregninger