NVI-resultater

Her finner du NVI-resultater for Høgskulen på Vestlandet basert på Cristin. Oversikter over flere kategorier av innrapporterte data vil komme etter hvert.

Vi viser utvikling per fakultet og for HVL som helhet i årene 2015-2018. I 2015 ble det innført en ny utregningsmetode for poeng, som gjør det vanskelig å sammenligne tall fra før og etter dette året.

Informasjon om datagrunnlag og utregninger