Publiser forskinga di i HVL sitt opne vitenarkiv

HVL Open er høgskulen sitt institusjonelle arkiv, og omfattar publikasjonar skrivne av studentar og tilsette. Målet er å gjere forskinga ved høgskulen meir synleg og tilgjengeleg for alle.

HVL Open

For tilsette

Tilsette arkiverer sjølve publikasjonane sine etter å ha registrert dei i Cristin. Når ein publikasjon er ferdig registrert, klikkar du på "Lever fulltekstdokument", og følgjer instruksjonene på sida vidare. Reine Open Access-publikasjonar kan lastast opp i den versjonen forlaget har produsert, mens artiklar i abonnementstidsskrift som regel må lastast opp som manusversjonar. Biblioteket sjekkar kva forlaget tillèt før publisering. Les meir om slik eigenarkivering på Open Access-sida vår ("Hvordan Open Access"). 

Instruksjonar for korleis du lastar opp publikasjonen din

Publiserer du i skriftserien til HVL, blir rapporten eller notatet arkivert i HVL Open. 

For studentar

Ønskjer du å gjere bachelor- eller masteroppgåva di tilgjengeleg for andre?

Publiser studentoppgåva di i HVL Open.