Publiser forskinga di i HVL sitt opne vitenarkiv

HVL sitt institusjonelle arkiv - HVL Open, omfattar publikasjonar skrivne av studentar og tilsette. Målet er å gjere forskinga ved Høgskulen meir synleg og tilgjengeleg for alle.

For tilsette

Som tilsett kan du arkivere publikasjonen din sjølv etter å ha registrert i CRIStin.
Les om korleis du leverer din artikkel

Biblioteket sjekkar kva forlaget tillet før eventuell publisering. Ved å laste opp fulltekstdokumentet godtek du høgskulen sin avtale om publisering.

For studentar

Ønskjer du å gjere bachelor- eller masteroppgåva di tilgjengeleg for andre?
Publiser studentoppgåva di i HVL Open