Kurs- og undervisningstilbod for forskarar

Biblioteket presenterer nyttige tema for deg som forskar, skriv og publiserer.

Biblioteket tilbyr undervisning, kurs og workshops i ei rekkje ulike tema.  Forskargrupper, institutt og fakultet kan ta kontakt med oss om de ønskjer eit innlegg om eitt eller fleire tema i oversynet nedanfor, eller har forslag til samarbeidsformer. Vi skreddarsyr gjerne eit tilbod, ta kontakt med Kåre Johan Mjør

Undervisning våren 2022

Workshops i litteratursøk

I mars inviterer biblioteket til fakultetsvise søkeworkshops. For detaljar, klikk på lenkene nedanfor. Merk at påmelding er påkrevd. 

2. mars Litteratursøk for tilsette ved FHS
9. mars Litteratursøk for tilsette ved FLKI
16. mars Litteratursøk for tilsette ved FØS
23. oktober Litteratursøk for tilsette ved FIN
   

 

Tema vi tilbyr

 • Ressursar for forskarar: Google Scholar, Publons, Scopus, Web of Science, Research Gate
 • Orcid
 • Litteratursøk: Kvar du bør søke og korleis
 • Referansehandtering: korleis bygge ditt eige artikkelarkiv
 • Open publisering av forskingsdata
 • Akademisk skriving
 • Vancouver-reglane for forfattarskap
 • Publiseringsprosessen (publiseringskanalar, fagfellevurdering)
 • Open Access /  APC
 • Plan S 
 • Cristin og publikasjonspoeng 
 • Forskingsevaluering: Norsk publiseringsindikator, siteringar, impaktfaktor, H-index

Shut up & write for stipendiatar

Bli med på dei faste skrivestundene våre kvar fredag føremiddag! Å setje av faste tidspunkt til skriving er viktig både for å kome i gang og for å kome seg vidare med skrivearbeidet. Og når ein skriv saman med andre, er det lettare å konsentrere seg. I tillegg møter du stipendiatkollegaene dine. 

Vi samlast klokka 9.00 for tre konsentrerte skriveøkter à 45 minutt fram til klokka 12.00. Våren 2022 vil Shut up & write ved HVL-biblioteket føregå digitalt (i Zoom). Den siste fredagen i månaden vil vi også tilby fysiske økter på nokre studiestader. Her er fast lenke til møterommet vårt: https://hvl.zoom.us/j/68011381017?pwd=Z2JYZk5LOE9xQ0UyNTFzVUd0WnpCUT09
(Meeting ID: 680 1138 1017 / Passcode: 185913) 

Kontakt

Førstebibliotekar
Bibliotek