Forhandlinger om tilgang til vitenskapelige artikler (Oppdatert 4. oktober 2019)

Etter lange forhandlingsrunder har HVL og andre norske institusjoner nå inngått nye avtaler med forlagene Wiley,  Elsevier (ScienceDirect), SpringerNature og Taylor & Francis, og tilgangene fortsetter. I tillegg er det inngått "Publiser og les-avtaler" med disse forlagene.

Tilgang (oppdatert 4. oktober)

  • Taylor & Francis: Avtalen er klar. Tilgangen fortsetter. Les mer her.
  • SpringerNature:  Avtalen er klar. Tilgangen fortsetter. Les mer om avtalen.
  • Wiley: Avtalen er klar. Tilgangen fortsetter. Les mer om tilgang og publisering i Wiley
  • Elsevier (ScienceDirect): Avtalen er klar. Tilgangen fortsetter. Les mer om avtalen
    Merk at det tidligere ble rapportert at forhandlingen var brutt og avsluttet med Elsevier (ScienceDirect), og at vi skulle miste tilgangen.
  • Tidsskrifter i Medical Collection fra Taylor & Francis mistet vi tilgang til ved utgangen av januar. Dette var en egen avtale gjennom Helsebiblioteket som opphørte 31.12.2018 og omfattes ikke av Units framforhandlede "grace access". Dersom Unit kommer til enighet med Taylor & Francis vil Medical Collection trolig inngå i HVLs tidsskriftportefølje for 2020.