Opningstider på biblioteket

Opningstid ditt campus

Biblioteket Bergen

Måndag-fredag: kl. 10.00-19.00

Ver merksam på at både studentar og tilsette må benytte nøkkelkort, sjølv om biblioteket er bemanna. Sjå oppdaterte opningstider for høgskulebygga.

Betent av studentassistentar frå kl. 15.00 måndag-fredag.

Biblioteket Førde

Måndag-fredag: 08.30-15.00

Studentar og tilsette har tilgang til biblioteket med kort i desse tidene:
Kvardagar: kl. 07.30-20.00
Laurdagar: kl. 10.00-18.00

Biblioteket Haugesund

Måndag-torsdag: kl. 08.00-18.00
Fredag: kl. 08.00-15.00

Betent av studentassistentar frå kl. 15.00 måndag-torsdag.

Ver merksam på at du treng nøkkelkort utanfor campus si opningstid, sjølv om biblioteket er bemanna. Sjå oppdaterte opningstider for høgskulebygga.

Studentar og tilsette har tilgang til biblioteket med kort i desse tidene:
Kvardagar: kl. 07.30-20.00
Laurdagar: kl. 10.00-18.00

Biblioteket Sogndal

Måndag-torsdag: kl. 08.00-20.00
Fredag: kl. 08.00-18.00
Laurdag: kl. 12.00-16.00

Betent av studentassistentar frå kl. 15.30 måndag-fredag og laurdagar.

Ver merksam på at du treng nøkkelkort utanfor campus si opningstid, sjølv om biblioteket er bemanna. Sjå oppdaterte opningstider for høgskulebygga.

Studentar og tilsette har tilgang til døgnopen sone med kort i desse tidene:
Kvardagar: kl. 07.30-20.00
Laurdagar: kl. 10.00-18.00

 

Biblioteket Stord

Måndag-fredag: kl. 08.00-15.30

Studentar og tilsette har tilgang til biblioteket med kort i desse tidene:
Kvardagar: kl. 07.30-20.00
Laurdagar: kl. 10.00-18.00

Kontakt biblioteket

 

Digitale tenester

Grunna smittvernsomsyn vil biblioteket si rettleiing fortrinnsvis vere digital dette semesteret. Les meir om biblioteket sine koronatiltak og utvida digitale tilbod.