Digital rettleiing

Biblioteket er klar til å hjelpe deg. Du møter oss på drop-in-rettleiing. Vi har òg Skrivehalvtimen der du bestiller tid. Begge tilboda er éin-til-éin-rettleiing i Zoom.

Drop-in-rettleiing frå biblioteket

Bibliotekarar er tilgjengelege på følgjande tidspunkt på Zoom i høstsemesteret:

  • Måndag 13-15
  • Tysdag 13-15
  • Torsdag 13-15
Møt biblioteket på Zoom

Møte-ID: 622 1801 4179 / Passord: 029837

Me svarar på spørsmål om referansar, søking og akademisk skriving. Det er fleire bibliotekarar på jobb, og du får snakke med oss enkeltvis. I Zoom brukar vi venterom om det er stor pågang.

NB! Dersom problem med tilgang via nettlenka, kan du installere Zoom på PC-en og opne møtet via appen.

veiledning.jpg

30 minutter rettleiing frå Skrivehalvtimen

Få råd om skriving om du er, eller skal, i gang med eit skrivearbeid. Skrivesenteret HVL rettleiar via Zoom for alle studentar på alle HVLs studiestader.

  • Måndag, tysdag og torsdag kl. 13-15.

Bruk bestillingsknappen på Skrivesenterets Facebookside for å avtale tidspunkt. Eller send ein e-post til skrivehalvtimen@hvl.no.

Du møter skriverettleiarane og masterstudentane Ingeborg Vevle, Amalie Eikeland Grindhaug og Marie Skålnes.

Skriverettleiarar.jpg

Les meir om Skrivehalvtimen.