Skrivesenteret HVL Bergen

Som student ved HVL i Bergen har du høve til å delta på ulike skriveverkstader saman med medstudentane dine. Vi tilbyr også individuell rettleiing gjennom tenesta Skrivehalvtimen.

Skrivesenteret er ein stad der vi gjennom dialog møter studentar i skrivefasen. Vi tar i bruk ulike verktøy for å muliggjere skriveprosessen, og blir gjerne med deg på delar av vegen der målet er at du skal levere eit godt sjølvstendig arbeid.

Merk at Skrivesenteret er meint som eit tilleggstilbod til studentane. Det erstattar ikkje rettleiing frå faglærarar.

Vi skreddersyr gjerne tilbod til studentgrupper om dette er ønskeleg frå fagmiljøa.

Følg Skrivesenteret på Facebook


Kontakt

Førstebibliotekar
Bibliotek
Førsteamanuensis
Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking
Førsteamanuensis
Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking


Skriverettleiarar på Skrivehalvtimen.