Studieverkstaden Sogndal

Studieverkstaden Sogndal tilbyr drop-in-workshops omtrent annakvar onsdag.

Fysiske workshopar utgår inntil vidare, grunna smittevernreglar.
I staden kan du  møte bibliotekarene til digital rettleiing på Zoom.

Tilbodet er for deg som har store eller små spørsmål knytta til litteratursøking, kjeldebruk, referansar, Zotero, EndNote, oppgåveskriving eller anna.

Det er inga påmelding, kom og gå som du vil.
Workshop'en er på biblioteket sin datalab, 'Kjernehuset', mellom kl. 13.15 til kl. 15.00. Datoar blir annonsert i bibliotek-kalender og i student-kalender.

Kontakt

Spesialbibliotekar
Bibliotek, Eining for studiestøtte
Universitetsbibliotekar
Bibliotek, Eining for forskningsstøtte

Lurer du på noko anna?

På sida "Få hjelp" finn du ei samla oversikt over biblioteket sitt rettleiingstilbod og kontaktinformasjon.

Få hjelp!