Workshops Førde

Biblioteket i Førde tilbyr drop-in-workshops med jamne mellomrom.

I kjellaren på biblioteket i Førde held vi ulike workshops. Datoar blir annonsert i kalenderen på bibliotekets startside og på sida For studentar.

Referansar og Word:
Lurer du på korleis du fører inn referansane, eller korleis du set inn sidetal lengre bak i dokumentet? På denne workshopen får du hjelp med referansehandtering og tekniske løysingar i Word.

Litteratursøk:
På denne workshopen kan du komme og få hjelp til litteratursøk: søkeorda, PICO skjemaet, kva databaser ein bør nytte osv. Både små og store spørsmål er velkomne.

Kontakt:

Universitetsbibliotekar
Bibliotek

Lurer du på noko anna?

På sida "Få hjelp" finn du ei samla oversikt over biblioteket sitt rettleiingstilbod og kontaktinformasjon.

Få hjelp!