Kom i gang med EndNote desktop

Når du har lastet ned og installert EndNote desktop, kan du legge inn referanser i EndNote-biblioteket.

På denne siden finner du en kort oversikt over de viktigste funksjonene. For mer detaljert informasjon kan du se på følgende ressurser:

Lag et nytt bibliotek

 1. Åpne EndNote X9
 2. Klikk på FileNew
 3. Gi biblioteket et navn og klikk Lagre/Save. NB! Lagre biblioteket direkte på lokal disk, og ikke i Dropbox, OneDrive eller lignende nettskyløsninger.
 4. Ditt nye bibliotek åpnes nå i EndNote desktop

For å åpne et eksisterende bibliotek, gå til FileOpen Library… og finn frem biblioteket du vil jobbe videre med.

Legg inn referanser manuelt

 1. Gå til ReferencesNew Reference (Ctrl+N eller cmd+N)
 2. Velg passende Reference Type og fyll ut de nødvendige feltene
 3. Lagre referansen ved å gå til FileSave (Ctrl+S eller cmd+S)
 4. Lukk referansen. Den skal nå ligge under All References

For å finne passende Reference Type for kilden du bruker og for å sjekke hvilke felt som må fylles ut, kan du se på eksempelsamlingene for forskjellige referansestiler.

Eksporter referanser fra søkedatabaser til EndNote

Marker referansene du vil ha, og klikk på en knapp eller lenke med navnet cite, send to, download eller export. Last ned referansene i EndNote- eller RIS-format, og åpne dem i EndNote. Se ellers eksempelsamlingen for  eksport av referanser fra søkedatabaser til EndNote Desktop.

Sett inn referanser i Word

  1. Sett markøren der du ønsker referansen
  2. Klikk på Insert Citation-symbolet

 1. Søk etter den aktuelle referansen
 2. Klikk Insert

Dette legger til både teksthenvisninger og referanser i litteraturlisten på slutten av dokumentet.

Alternativ kan du bytte til EndNote desktop etter steg 1, finne fram referansen(e) du vil sette inn der, og klikke på symbolet   for å sette referansen inn i Word-dokumentet.

Endre referansestil

Du kan velge en annen referansestil fra nedtrekksmenyen under Styles.

Velg Select Another Style… hvis stilen du ønsker ikke er i listen.

Du kan tilpasse font, skriftstørrelse, innrykk, linjeavstand og avstand mellom referansene i litteraturlisten under BlibliographyLayout (Windows) eller under Bibliography Configure Bibliography… Layout (Mac).

For å lese mer om bruk av forskjellige referansestiler i EndNote, se siden EndNote Referansestiler.

Laste ned referansestiler

Tusenvis av stiler kan lastes ned fra EndNotes nettsider, og andre finnes hos utdanningsinstitusjoner og tidsskrifter. Dobbelklikk på stilen for å åpne den i EndNote. For å gjøre den tilgjengelig for bruk, lagrer du den: FileSave As..., velg et navn for stilen og klikk Save.

Mer om referansestiler.

Redigere referansehenvisning

For å legge til sidetall i referansehenvisningen eller skjule forfatternavn eller årstall, må du redigere henvisningen ved bruk av funksjonen Edit & Manage Citation(s). (Om du redigerer en EndNote-referanse direkte i teksten, vil endringene tilbakestilles når EndNote oppdaterer feltene.)

  • Klikk på Edit & Manage Citation(s)

  • Velg referansen fra listen som du vil redigere

 • Du kan skrive sidetallet i Pages-feltet.
  I noen referansestiler kommer Pages ikke fram i henvisningen.
  Her må du bruke Suffix-feltet for sidetallet og skrive «, s.» i tillegg til tallet. Alle tegn, også mellomrom og skilletegn, må være med.
 • Under Formatting kan du velge hvilken form henvisningen skal ha.
  Det er mulig å skjule forfatteren eller årstallet i henvisningen når du nevner det i teksten.
 • Ved siden av hver referansehenvisning er det en nedtrekksmeny (Edit reference i Windows, tannhjulsymbol på Mac). Her kan du klikke deg inn og legge til en referanse til samme henvisning (Insert Citation) eller slette henvisningen (Remove Citation).
 • Klikk OK når du er ferdig å redigere.

Referansehenvisningen har nå følgende form (i APA 6th-stil):
(Myhre, Marshburn & Toverud, 1989, s. 48)

Oppdatering av referanser

Når du redigerer en referanse i EndNote online biblioteket ditt, må du oppdatere referansene dine i Word-dokumentet for å se disse endringene. Dette gjør du ved å klikke på Update Citations and Bibliography. Denne funksjonen finner du under stilvalget (Windows) eller under Bibliography i EndNote verktøylinjen (Mac).

Noen Word-versjoner for Mac, som har en frakoblet EndNote-verktøylinje, mangler denne knappen. Her kan du alternativ gå til Configure Bibliography og klikke på OK der for å oppdatere referansene.

Avformatering av referanser

Skal du flytte tekstavsnitt som inneholder mange EndNote-referanser til et annet sted i teksten, eller slå sammen to tekstdokumenter, bør du avformatere EndNote-referansene før du klipper og limer. Da vil Word arbeide raskere. I sjeldne tilfeller kan kopiering av formaterte EndNote-referanser medføre feil.

Du avformaterer referansene ved å klikke på Convert Citations and Bibliography
Convert to Unformatted Citations
Denne funksjonen finner du under stilvalget (Windows) eller under Tools i verktøylinjen (Mac).

Som resultat kommer EndNote-kodene fram og litteraturlisten forsvinner.
Klikk Update Citations and Bibliography for å få referansene tilbake til formatert form.

Konverter referansene til tekst

Det kan være ønskelig å bryte koblingen mellom Word-dokumentet og EndNote, for å gjøre en siste finpuss på referansene. Dette burde være det siste man gjør før eventuell lagring som PDF, eller før en sender dokumentet fra seg.

Klikk Convert Citations and BibliographyConvert to Plain Text. Denne funksjonen finner du under Tools i EndNote verktøylinjen (Mac). Dette oppretter et nytt dokument, der EndNote-referansene er gjort om til ren tekst.
NB: Ta vare på det opprinnelige dokumentet, der EndNote-kodene er intakt.

Organiser Endnote-biblioteket

Du kan ordne referansene i EndNote-biblioteket i grupper.

 • Custom groups:

Gå til GroupsCreate group for å opprette en gruppe. Denne legger seg under My Groups i sidepanelet. For å legge til en referanse, drar du den fra All References til gruppen.

 • Smart groups:

Smart groups grupperer referansene automatisk etter gitte kriterier. For å lage en ny smartgruppe, gå til GroupsCreate Smart Group. Det åpnes et nytt vindu der du kan angi navn og kriterier for referansene i gruppen. Du kan f.eks. bruke ord fra tittel, abstract eller nøkkelord. Klikk Create for å opprette smartgruppen.

Finn og slett dubletter

For å unngå støy fra identiske referanser, kan du sjekke biblioteket ditt for dubletter. Gå til ReferencesFind Duplicates. Finnes det dubletter i biblioteket ditt, åpnes et vindu der du kan sammenligne dem. Velg referansen du vil beholde ved å klikke på Keep This Record.

Legg til fulltekst

Du kan lagre hele artikler sammen med referansene. Legg ved en PDF ved å klikke på den aktuelle referansen i EndNote og å klikke på binders-symbolet i vedlegg-spalten (synlig i Layouts: Bottom – Split, Right – Split, Bottom – PDF og Right – PDF).

EndNote kan også søke etter fulltekst på nettet. Marker referansene i biblioteket ditt som du vil søke etter, og klikk på Find Full Text-symbolet.
Fullteksten som blir funnet lagres sammen med referansene i biblioteket. Disse merkes med et binders-symbol.

Ta kopi av biblioteket

Du kan lagre en kopi av biblioteket i en komprimert fil ved å gå til FileCompressed Library. I vinduet som åpnes velger du hva som skal være med i kopien. Klikk på Next/OK for å lagre. Filen kan du ta vare på som backup eller dele med andre. Vær oppmerksom på at dette er bare en kopi av ditt nåværende bibliotek, så referanser du legger til senere kommer ikke med.
For å dele biblioteket med andre, se Del biblioteket under.

Del biblioteket

For å dele biblioteket for samarbeid med andre, må du synkronisere EndNote desktop med EndNote Online. Du oppretter kontoen første gang du klikker Sync-symbolet i EndNote.
Del biblioteket ved å klikke på Share Library-symbolet i EndNote, og legg til e-postadresser i feltet Invite More People. Det blir sendt en e-post til disse adresse med invitasjon til bibliotekstilgang. Den inviterte må klikke på Accept i denne e-posten og logge seg på EndNote Online for å få tilgang. Biblioteket blir deretter tilgjengelig under File Open Shared Library.