Skrivesenteret HVL

Som student ved HVL har du høve til å delta på ulike skriveverkstader saman med medstudentane dine. Vi tilbyr også individuell rettleiing gjennom tenesta Skrivehalvtimen.

Skrivesenteret koordinerer skriverettleiingstilbodet i biblioteket. Vi organiserer Skrivehalvtimen, Sitt og skriv, skriveverkstader og kurs i akademisk skriving. Vi skreddersyr tilbod til studentgrupper etter ønske frå fagmiljøa. Ph.d.-kandidatar og forskarar er velkomne til å ta kontakt for manusrettleiing.

Merk at Skrivesenteret er meint som eit tilleggstilbod. Det erstattar ikkje rettleiing frå faglærarar.

Følg Skrivesenteret på Facebook


Kontakt

Førstebibliotekar
Bibliotek
Førsteamanuensis
Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking
Førsteamanuensis
Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking
Førsteamanuensis
Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking
Universitetsbibliotekar
Bibliotek
Førstebibliotekar
Bibliotek