Spør ein bibliotekar

Biblioteket er klar til å hjelpe deg. Du møter oss på drop-in-rettleiing på Zoom eller på campus etter avtale.

Drop-in-rettleiing frå biblioteket

Bibliotekarar er tilgjengelege på følgjande tidspunkt på Zoom i vårsemesteret:

  • Måndag 13-15
  • Onsdag 13-15
  • Torsdag 13-15

Stengt for sommaren frå 20. juni.

Møt biblioteket på Zoom

Møte-ID: 622 1801 4179 / Passord: 029837

Me svarar på spørsmål om referansar, søking og akademisk skriving. Det er fleire bibliotekarar på jobb, og du får snakke med oss enkeltvis. I Zoom brukar vi venterom om det er stor pågang.

NB! Dersom problem med tilgang via nettlenka, kan du installere Zoom på PC-en og opne møtet via appen.

veiledning.jpg

Passar ikkje tidspunkta for drop-in-rettleiing kan du også kontakte oss for å avtale tid for éin-til-éin-rettleiing ved å nytte vårt bestillingsskjema for rettleiingshjelp eller ta kontakt med din kontaktbibliotekar.

Skriverettleiing

For skriverettleiing kan du bestille tid hos våre skrivementorar i Skrivehalvtimen.