Skrivesenteret HVL Bergen

Som student ved HVL i Bergen får du høve til å møte på ulike skriveverkstader saman med medstudentane dine. Vi tilbyr også individuell rettleiing gjennom tenesta Skrivehalvtimen.

Skriveverkstader Skrivehalvtimen Kurs i skriverettleiing

Skrivesenteret er ein stad der vi gjennom dialog møter studentar i skrivefasen. Vi tar i bruk ulike verktøy for å muliggjere skriveprosessen, og blir gjerne med deg på delar av vegen der målet er at du skal levere eit godt sjølvstendig arbeid.

Merk at Skrivesenteret er meint som eit tilleggstilbod til studentane og erstattar ikkje den faglege rettleiinga dei mottek.

Vi skreddersyr gjerne tilbod til studentgrupper om dette er ønskeleg frå fagmiljøa.

Følg Skrivesenteret på Facebook

Kontaktpersonar
Solveig Kavli 
Bodil Moss