Skrivesenteret HVL Bergen

Som student ved HVL i Bergen får du høve til å møte på ulike skriveverkstader saman med medstudentane dine. Vi tilbyr også individuell rettleiing gjennom tenesta Skrivehalvtimen.

Skriveverkstader Skrivehalvtimen Kurs i skriverettleiing

Skrivesenteret er ein stad der vi gjennom dialog møter studentar i skrivefasen. Vi tar i bruk ulike verktøy for å muliggjere skriveprosessen, og blir gjerne med deg på delar av vegen der målet er at du skal levere eit godt sjølvstendig arbeid.

Merk at Skrivesenteret er meint som eit tilleggstilbod til studentane og erstattar ikkje den faglege rettleiinga dei mottek.

Vi skreddersyr gjerne tilbod til studentgrupper om dette er ønskeleg frå fagmiljøa.

Følg Skrivesenteret på Facebook


Kontakt

Universitetsbibliotekar
Bibliotek, Eining for studiestøtte
Universitetsbibliotekar
Bibliotek, Eining for studiestøtte
Førsteamanuensis
Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking
Førstelektor
Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking


Therese Segadal Fluge, Inger Marie Vik & Frida Øien
Skriverrettleiarar