Skrivesenteret Stord/Haugesund

Får du ikkje fram det du vil seie i teksten din? Lurer du på kva det er å skrive akademisk? Er det vanskeleg å kome i gang? Skrivesenteret Stord/Haugesund tilbyr kurs og rettleiing.

Her kan du kome med spørsmål om oppgåvestruktur, språk, drøfting, med meir. Små og store spørsmål knytte til alle oppgåvetypar er velkomne.

Merk at Skrivesenteret er meint som eit tilleggstilbod til studentane. Det erstattar ikkje rettleiing frå faglærarar.

Dersom du ønskjer rettleiing, ta kontakt med:
Kåre Johan Mjør (Stord)
Grethe Høyvik Hansen (Haugesund)

Spørsmål om kurs kan rettast til Kåre Johan Mjør.


Førstebibliotekar
Bibliotek, Eining for forskningsstøtte
Spesialbibliotekar
Bibliotek, Eining for studiestøtte

Korrekturlesing?

Skrivesenteret kan ikkje tilby korrekturlesing. Sjå Studenttorget.no for tips om korleis du sjølv les korrektur på oppåva di.

Studenttorget.no