Studieverkstaden

Studieverkstaden Sogndal tilbyr drop-in-workshops omtrent annakvar onsdag.

Tilbodet er for deg som har store eller små spørsmål knytta til litteratursøking, kjeldebruk, referansar, EndNote, oppgåveskriving eller anna.

Det er inga påmelding, kom og gå som du vil.
Workshop'en er på biblioteket sin datalab, 'Kjernehuset', mellom kl. 13.15 til kl. 15.00.