Norsk APA 6th i Zotero

Korleis referansar skal sjå ut ved bruk av referansestilen APA 6th og korleis ein skal registrere dei i Zotero.

APA-stilen er basert på den sjette utgåva av Publication Manual of the American Psychological Association, og tilpassa norsk språk og teiknsetting. Norsk versjon av stilen finn de her: Norsk APA-manual.

Last ned norsk APA 6th-stil i Zotero. Klikk på fila og Zotero skal opne seg. Klikk på installer, og no er stilen lasta ned. Du finn stilen under «Document Preferences» i Zotero-fana i Word. Skroll ned til «HVL APA 6th stil (Norsk)» og klikk på den, vel språk (nynorsk eller bokmål) i rullegardina og deretter på OK.

Under finn du døme på korleis ulike dokumenttypar skal sjå ut og korleis dei skal leggjast inn i Zotero.

Bok

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju (3. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Elementtype: Bok
Tittel: Det kvalitative forskningsintervju
Forfatter: Kvale, S. ; Brinkmann, S. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Utgave: 3
Sted: Oslo
Utgiver: Gyldendal akademisk
Dato: 2015

Kapittel i redigert bok

Rustad, B. S., & Tønnessen, E. S. (2010). Tekster og læring. I E. S. Tønnessen (Red.), Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis (s. 37–44). Oslo: Universitetsforl.

Elementtype: Del av bok
Tittel: Tekster og læring
Forfatter: Rustad, B. S. ; Tønnessen, E. S. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Redaktør: Tønnessen, E. S. (for å få Redaktør, klikk på + og klikk på Forfatter for å endre til Redaktør)
Boktittel: Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis
Utgave:
Sted: Oslo
Utgiver: Universitetsforl.
Dato: 2010
Sider: 37-44

E-bok

Murray, R. (2011). How To Write A Thesis (3. utg.). Henta frå https://ebookcentral.proquest.com

Elementtype: Bok
Tittel: How To Write A Thesis
Forfatter: Murray, R. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Utgave: 3
Sted: Berkshire, UK
Utgiver: McGraw-Hill Education
Sider:
Dato: 2011
URL: https://ebookcentral.proquest.com

Om boka ikkje har sidetal, kan du vise til avsnittsnummer eller kapitteloverskrift (lang overskrift kan kortast ned til: «dei første orda…»).

E-bok som har DOI

Vareide, K. (2018). Hvorfor vokser steder? https://doi.org/10.23865/noasp.32

Elementtype: Bok
Tittel: Hvorfor vokser steder?
Forfatter: Vareide, K. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Utgave:
Dato: 2018
Ekstra: DOI:10.23865/noasp.32

Om boka ikkje har sidetal, kan du vise til avsnittsnummer eller kapitteloverskrift (lang overskrift kan kortast ned til: «dei første orda…»).

E-bok lest på lesebrett

Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Deep Learning [Kindle]. Henta frå www.amazon.com

Elementtype: Bok
Tittel: Deep Learning
Forfatter: Goodfellow, I. ; Bengio, Y. ; Courville, A. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Utgave:
Sted: Cambridge, Massachusetts
Utgiver: The MIT Press
Dato: 2016
Ekstra: medium: Kindle

Om boka er lest på lesebrett (Kindle…) skal boktypen førast opp i skarpe klammar bak tittelen []. Dette er ikkje nødvendig om boka kan lesast online.

Om boka ikkje har sidetal, kan du vise til avsnittsnummer eller kapitteloverskrift (lang overskrift kan kortast ned til: «dei første orda…»).

Artikkel i elektronisk tidsskrift

Aarekol, L. (2012). Roald Amundsen—Fortellinger om en polarhelt. Nordlit: Tidsskrift i litteratur og kultur, 16(1), 97–108. https://doi.org/10.7557/13.2305

Elementtype: Tidsskriftsartikkel
Tittel: Roald Amundsen—Fortellinger om en polarhelt
Forfatter: Aarekol, Lena (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Publikasjon: Nordlit: Tidsskrift i litteratur og kultur
Volum: 16
Nummer: 1
Sider: 97-108
Dato: 2012
DOI: https://doi.org/10.7557/13.2305
URL:

Bruk URL om DOI ikkje finnast. Om du ikkje har DOI eller URL kuttast opplysninga.

Om artikkel/tidsskrift ikkje har Volum eller Nummer/Issue kuttast denne opplysninga

Artikkel i trykt tidsskrift

Fisher, K. E. & Julien, H. (2009). Information behavior. Annual Review of Information Science and Technology, 43, 317-358.

Elementtype: Tidsskriftsartikkel

Tittel: Information behavior
Forfatter: Fisher, K. E. ; Julien, H. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Publikasjon: Annual Review of Information Science and Technology
Volum: 43
Nummer:
Sider: 317-358
Dato: 2009

Om artikkel/tidsskrift ikkje har Volum eller Nummer/Issue kuttast denne opplysninga.

Avisartikkel

Skau, M. (2019, 20. august). Dårleg blåbærhaust. Sogn Avis, s. 9.

Elementtype: Avisartikkel
Tittel: Dårleg blåbærhaust
Forfatter: Skau, M.
Publikasjon: Sogn Avis
Sider: 9
Dato: 2019, 20. august

Om forfattar/journalist ikkje er oppgitt skriv avistittel i Forfatter i staden. (Forfatter: Sogn Avis)

Avisartikkel i nettavis

Iversen, B. (2019, 22. september). 2015-2019: Varmeste femårsperiode på 150 år. Dagsavisen. Henta frå https://www.dagsavisen.no/

Elementtype: Avisartikkel
Tittel: 2015-2019: Varmeste femårsperiode på 150 år
Forfatter: Iversen, B. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Publikasjon: Dagsavisen
Dato: 2019, 22. september
URL: https://www.dagsavisen.no/

APA tilrår at ein oppgir URL til avisa si heimeside for å unngå «råtne» lenker.

Leksikon/oppslagsverk med redaktør

Christensen, J. P. (2019). Forvaltningsrett. I Ø. Østerud (Red.), Statsvitenskapelig leksikon. Oslo: Universitetsforl.

Elementtype: Del av bok
Tittel: Forvaltningsrett (oppslagsord)
Forfatter: Christensen, J. P. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Redaktør: Østerud, Ø. (for å få Redaktør, klikk på + og klikk på Forfatter for å endre til Redaktør)
Boktittel: Statsvitenskapelig leksikon (oppslagsverk)
Utgave:
Sted: Oslo
Utgiver: Universitetsforl.
Dato: 2019
URL:

Om du ikkje har URL, erstattast det med Sted og Utgiver.

Leksikon/oppslagsverk utan redaktør

Tjeldvoll, A. (2018, 10. september). Pedagogikk. I Store norske leksikon. Henta frå https://snl.no/pedagogikk

Elementtype: Artikkel i oppslagsverk
Tittel: Pedagogikk (oppslagsord)
Forfatter: Tjeldvoll, A. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Oppslagsverk: Store norske leksikon
Utgave:
Sted:
Utgiver:
Dato: 2018, 10. september
DOI:
URL: https://snl.no/pedagogikk

Om du ikkje har URL, erstattast det med Sted og Utgiver.

Rapport

Seeberg, M. L. (2011). Kunnskapsstatus (1990-2010): Forskning og etnisk diskriminering av barn og unge (NOVA rapport 8/2011). Henta frå http://www.nova.no/asset/4573/1/4573_1.pdf

Elementtype: Rapport
Tittel: Kunnskapsstatus (1990-2010): Forskning og etnisk diskriminering av barn og unge
Forfatter: Seeberg, M. L. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Rapportnummer: NOVA rapport 8/2011
Sted: Institusjon:
Dato: 2011
URL: http://www.nova.no/asset/4573/1/4573_1.pdf

Om du ikkje har URL, erstattast det med Sted og Institusjon.

Avhandling på internett (Doktoravhandling og masteroppgåve)

Jerpseth, H. (2017). Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making: A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians (Doktoravhandling, Universitetet i Oslo). Henta frå http://urn.nb.no/URN:NBN:no-58501

Elementtype: Avhandling
Tittel: Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making: A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians
Forfatter: Jerpseth, H. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Type: Doktoravhandling, Universitetet i Oslo
Dato: 2017
URL: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-58501

Dersom institusjon kjem fram i URL – skal den ikkje stå i parentes etter «Doktoravhandling» i Type.
Eks.: https://bora.uib.no/handle/1956/2764 - Her kjem det fram at det er UiB.

Avhandling i trykt form (Doktoravhandling og masteroppgåve)

Listhaug, K. F. (2015). Spatial prepositions and second language acquisition: The acquisition of spatial prepositions in French by native speakers of Norwegian (Doktoravhandling). Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.

Elementtype: Avhandling
Tittel: Spatial prepositions and second language acquisition: The acquisition of spatial prepositions in French by native speakers of Norwegian
Forfatter: Listhaug, K. F. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Type: Doktoravhandling
Universitet: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sted: Trondheim
Dato: 2015

Om stadnamn kjem fram i institusjonsnamnet kuttast Sted ut.
Eks.: Kyrkjebø, R. (2001). Heimskringla I etter Jofraskinna: Karakteristikk av tekstvitna samt tekstkritisk utgåve av Jens Nilssøns avskrift i AM 37 folio (Doktoravhandling). Universitetet i Bergen

Nettside

Utdanningsdirektoratet. (2017, 1. august). Få hjelp mot mobbing. Henta frå https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/fortell-om-mobbingen-selv-om-det-er-vanskelig/

Elementtype: Nettside
Tittel: Få hjelp mot mobbing
Forfatter: Utdanningsdirektoratet (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Dato: 2017, 1. august
URL: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/fortell-om-mobbingen-selv-om-det-er-vanskelig/

Om du ikkje har år/dato skriv u.å. i feltet for Dato. (Utan år)

Oppgi lesedato om det er ei nettside som vert ofte oppdatert (f.eks. Facebooksider, Google Maps, «UpToDate-Articles», enkelte nettstader). I feltet Lest skriv du inn lesedato

Lover og forskrifter

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (LOV-1997-02-28-19). Henta frå https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19

Elementtype: Nettside
Tittel: Lov om folketrygd (LOV-1997-02-28-19)
Forfatter: Folketrygdloven (korttittel)
Dato: 1997
URL: https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19

Kort URL finn du ved å trykke på «del dokument» inne i Lovdata (øvst til høgre).

NB! Vis alltid til dato for originallova, med mindre du refererer til ei bestemt endring. Du skal da vise til den aktuelle endringsdatoen.

I teksten refererast lova med paragraf og ikkje sidetal. Klikk på referansen, «Add/Edit Citation» og legg «, §14-4» inn i feltet Suffiks.

Rammeplan henta frå internett

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Henta frå https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

Elementtype: Bok
Tittel: Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Forfatter: Kunnskapsdepartementet
Dato: 2017 (år planen gjeld frå – dette står i PDF som du finn på nettsida)
URL: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

Stortingsmeldingar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2019). Samisk språk, kultur og samfunnsliv (Meld. St. nr. 31 (2018-2019)). Henta frå https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-31-20182019/id2660993/

Elementtype: Bok
Tittel: Samisk språk, kultur og samfunnsliv
Forfatter: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utgave: Meld. St. nr. 31 (2018-2019)
Sted:
Utgiver:
Dato: 2019
URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-31-20182019/id2660993/

Om departementet/forfattar består av fleire ord (slik som her), HUGS å trykke på den vesle boksen etter forfattar og før minusteiknet. Da skiftar Zotero korleis namnet skal stå. Boksen skal vere «delt i to», da er den riktig.

Om du ikkje har URL, erstattast det med Sted og Utgiver.

NOU

NOU 2019: 16. (2019). Skattlegging av vannkraftverk: Utredning fra ekspertutvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. Juni 2018. Avgitt til Finansdepartementet 30. September 2019. Henta frå https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-16/id2670343/

Elementtype: Bok
Tittel: Skattlegging av vannkraftverk: Utredning fra ekspertutvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. Juni 2018. Avgitt til Finansdepartementet 30. September 2019
Forfatter: NOU 2019: 16
Dato: 2019
URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-16/id2670343/

OBS! I teksten ser den slik ut: (NOU 2019: 16, 2019) – det er feil og må rettast manuelt på kvar referanse. Trykk på referansen og «Add/Edit Citation», trykk på den røde Z-en og vel «Klassisk visning». Vel «Vis behandler…» nedst i ruta og visk ut årstalet frå referansen. Riktig: (NOU 2019: 16)

Læreplan henta frå internett

Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i norsk (NOR01-06). Henta frå https://data.udir.no/kl06/v201906/laereplaner-lk20/NOR01-06.pdf

Elementtype: Rapport
Tittel: Læreplan i norsk
Forfatter: Utdanningsdirektoratet
Rapportnummer: NOR01-06 (plankoden – om den finnes)
Dato: 2020 (år planen gjeld frå)
URL: https://data.udir.no/kl06/v201906/laereplaner-lk20/NOR01-06.pdf

Kunnskapsløftet består av fleire delar, m.a. Overordna del, Læreplanar for fag og Prinsipp for opplæring. Kunnskapsdepartementet skal stå som forfattar av Overordna del, medan Utdanningsdirektoratet er forfattar av Læreplanar for fag.

Bruk gjerne fullstendig URL for PDF-fila.

Fleirbindsverk – eit bind i serien

Alnæs, K. (2005). Historien om Europa: Oppbrudd (Bd. 3). Oslo: Gyldendal.

Elementtype: Bok
Tittel: Historien om Europa: Oppbrudd
Forfatter: Alnæs, K. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Volum: 3
Sted: Oslo
Utgiver: Gyldendal
Dato: 2005

Fleirbindsverk – heile serien

Alnæs, K. (2004-2007). Historien om Europa (Bd. 1–4). Oslo: Gyldendal.

Elementtype: Bok
Tittel: Historien om Europa
Forfatter: Alnæs, K. (er det fleire forfattarar, klikk på + til høgre for å legge til fleire)
Volum: 1-4
Sted: Oslo
Utgiver: Gyldendal
Dato: 2004-2007

For å få to årstal i parentesen og i litteraturlista i WORD: Sjekk vår Zotero FAQ.

Bilder

Munch, E. (1885–86). Det syke barn [Maleri]. Henta frå http://samling.nasjonalmuseet.no/no

Elementtype: Kunstverk
Tittel: Det syke barn
Artist: Munch, E.
Medium: Maleri
Dato: 1885-86
URL: http://samling.nasjonalmuseet.no/no

For å få to årstal i parentesen og i litteraturlista i WORD: Sjekk vår Zotero FAQ.

Bilder/figurar/tabellar frå bøker/artiklar

Her må løyve innhentast, anten frå utgjevar eller frå forfattar.

Legg boka/artikkelen inn som Bok eller Tidsskriftsartikkel i Zotero – sjå korleis i bok eller artikkel.

Referansen må leggast inn manuelt i teksten.

I bilde-/figurtekst: Tittel på bilde/figur/tabell. Frå Bokas tittel, av Forfattar, år (s. sidetalet bildet er henta frå), Sted: Utgjevar. Copyright år, den som har copyright (dette står fremst i boka). Gjengitt med tillatelse/Attgjeve med løyve.

Figur 1. «Skolelederens kompassrose». Frå Rekotorrollen: om å skape leiing i skolefellesskap, av Ø. Glosvik, G. Langfeldt & K. Roald, 2014, Oslo: Cappelen Damm akademisk. Copyright 2014, Cappelen Damm. Gjengitt med tillatelse/Attgjeve med løyve.

I litteraturlista: legg til referansen manuelt. Klikk på «Add/Edit Bibliography» og finn referansen til venstre og klikk på den. Klikk deretter på den grøne pila og OK.

Bilder/figurar/tabellar henta frå internett

Sjekk kva nettstaden seier om gjenbruk og lisens. Om det står ein © framfor ein fotograf, betyr det at du må innhente løyve frå fotograf for å kunne bruke bildet. Da skal det stå «Gjengitt med tillatelse»/«Attgjeve med løyve» i figurteksten.

Om nettstaden seier du har lov til å gjenbruka bildet:

Lebech, D. (2012). Library. Henta frå https://www.flickr.com/photos/dlebech/6803716862/

Elementtype: Kunstverk
Tittel: Library
Artist: Lebech, D.
Dato: 2012
URL: https://www.flickr.com/photos/dlebech/6803716862/
Rettigheter: CC BY-NC

Referansen må leggast inn manuelt i teksen.

I bilde-/figurtekst skriver du: Figur 1. «Library», 2012, av Lebech, D. (https://www.flickr.com/photos/dlebech/6803716862/). CC BY-NC 2.0

I litteraturlista: legg til referansen manuelt. Klikk på «Add/Edit Bibliography» og finn referansen til venstre og klikk på den. Klikk deretter på den grøne pila og OK.


Zotero-brukerstøtte
Har du spørsmål?