Hopp til innhald
HVL Open

Lenke

https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/handle/11250/92930

Beskrivelse

Høgskulen på Vestlandet sitt opne vitenarkiv for vitskapeleg publikasjonar skrivne av tilsette og studentar.

HVL Open erstattar dei tidlegare vitenarkiva Bora-HiB, Brage HSH og Brage HISF. Innhald i dei arkiva er flytta over til HVL Open.

Tilgjengelig for

Freely