Assistant Professor

Sølvi Anne Eide Lunde

Publications

 • Kva er viktig for deg i sluttfasen av livet?

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2019)
 • Ressursnettverka i kreftomsorg og lindrande behandling si rolle i pasienten sine overganger mellom sjukehus og kommune

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2019)
 • Avklarende samtaler - Sykepleieres erfaring med ikke planlagte, avklarende samtaler med pasienter i siste fase av livet

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Bie, Kristin (2019)
 • Palliativ behandling, pleie og omsorg - utdanningskvalitet i bachelor sykepleie ved Høgskulen på Vestlandet

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Fjose, Marianne, Valen, Kristin, Hjelmeland, Inger Helen Hardeland, Skogstrand, Sigrid Bøe, Sand, Anne Marit (2018)
 • Brukarmedverknad i utdanning Presentasjon ved fakultet for helse- og sosialvitskap, campus Sogndal

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Langesæter, Marit (2018)
 • Show all