Head of Section

Terje Årsvoll Olsen

Selected publications

  • A spouse in the nursing home: The conflicting experience of separation

    Olsen, Terje Årsvoll, Kleppe, Elisabeth, Petersen, Karin Anna (2018)
  • Å forstå og forklare ektefelleopplevelse på sykehjem med Bourdieu og livshistorieforskning

    Olsen, Terje Årsvoll (2015)