Field of work

Social education, individually adapted health care and support services. Community work, disability, conditions for participation, social justice. Work life and accessibility.

Courses taught

 • Social Education
 • Community Work

Research areas

 • Informal coercion
 • Workplace accessibility and social justice

Research groups

Publications

 • Hvordan kan tjenesteytere bidra til å bygge ned funksjonshemmende barrierer?

  Owren, Thomas (2019)
 • Nine Rules of Engagement: Reflections on Reflexivity

  Owren, Thomas (2019)
 • Uformell tvang i tjenester til personer med utviklingshemming

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2019)
 • Nevrodiversitet: å akseptere autistisk annerledeshet

  Owren, Thomas, Stenhammer, Trude (2019)
 • Utviklingshemmede inn i arbeidslivet: Forskningsprosjektet InnArbeid

  Owren, Thomas, Haugland, Silje (2018)
 • Show all