Professor

Ove Ronny Olsen Sæle

Selected publications

 • Danningsperspektiver i kroppsøvingsfaget

  Sæle, Ove Olsen (2017)
 • Pedagogisk grunnlagstenkning og credo. Fra student til barnehagelærer.

  Akslen, Åse Nylenna, Sæle, Ove Olsen (2015)
 • Med Gud på banen. Idrett og religion. En flerdimensjonal tilnærming

  Sæle, Ove Olsen (2015)
 • Fair play : - et dydsetisk perspektiv på idretten

  Sæle, Ove Ronny (2013)