Associate Professor

Fredrik Stenhjem Hagen

Research areas
 • History didactics
 • Holocaust education
 • Bildung
 • History education
 • Theory of history
Research groups

Publications

 • Om det etterlatte

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2024)
 • Drømmen om det tredje riket

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2024)
 • Kan følelser gi en inngang til læring om historiske hendelser som Holocaust?

  Kalsås, Vidar Fagerheim, Hagen, Fredrik Stenhjem (2024)
 • Romanen som bekjennelse

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2024)
 • Poetens alvor og humor

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2024)
 • Holocaust undervisning i Skandinavia – historikk og veien fremover (om Norge)

  Hagen, Fredrik Stenhjem, Kjøstvedt, Anders Granås (2024)
 • Dyrene, moderniteten og norsk massevold

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2024)
 • Menneskenes bok

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2023)
 • Om det mislykkede

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2023)
 • Sannhet og metode

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2023)
 • Minnetydning

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2023)
 • Ansiktet i glasskulen

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2023)
 • Av verden

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2023)
 • Hvorfor og hvordan lærere planlegger for bruk av følelser i undervisning om holocaust

  Kalsås, Vidar Fagerheim, Hagen, Fredrik Stenhjem (2023)
 • "de må fysisk oppleve det på kroppen, så skaper det en annen type læring": Kjensler si rolle i undervisning om holocaust i norsk skule

  Hagen, Fredrik Stenhjem, Kalsås, Vidar Fagerheim (2023)
 • Metodologiske utfordringer med forskning på «mangfold» i utdanningskontekster

  Hagen, Fredrik Stenhjem, Kvaale-Conateh, Lamin Andre, Lund, Hilde Birgitte Hjertager (2023)
 • Holocaustundervisning som antirasisme og eksperimentelle metoder i didaktikkforskning

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2023)
 • Den blå perioden

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2023)
 • Merethe Roos. Å forstå fortiden og formidle for fremtiden

  Rosland, Sissel, Hagen, Fredrik Stenhjem (2023)
 • En siste dans med Judas: Forrædersk religionskritikk hos Amos Oz

  Hagen, Fredrik Stenhjem, Hertzberg, Michael Ivan (2023)
 • Det angår også deg

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2023)
 • Tor Ulvens kortprosa

  Neple, Anemari, Hagen, Fredrik Stenhjem (2023)
 • Elevers forståelse av motivene til de som bidro til gjennomføringen av Holocaust

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2023)
 • Holocaust som idé og trope

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2023)
 • Man kan mest når man er ferdig

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2023)
 • Antirasisme etter Auschwitz: Didaktiske refleksjoner om Holocaust som antirasistisk verktøy i den norske skolen

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2022)
 • Jeg tror jeg godt kan være en jøde (om Sylvia Plath)

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2022)
 • Strukturell rasisme

  Hagen, Fredrik Stenhjem, Jung Tjønn, Brynjulf, Williamson, Tinashe (2022)
 • Krig og kjærlighet: Ekteparet Vesaas

  Hagen, Fredrik Stenhjem, Neple, Anemari (2022)
 • Holocaustundervisning fra post-koloniale perspektiver

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2022)
 • Virtuell virkelighet i holocaust-formidling

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2022)
 • Men hvorfor jødene? En sentral utfordring ved den universalistiske didaktiseringen av Holocaust

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2022)
 • Ungdommers refleksjoner over historiens nytte

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2022)
 • Lyrikksalong: Om Ezra Pound

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2022)
 • Famlande forhold til rasisme-ordet

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2022)
 • Snakke Om.

  Faye, Reidun, Hagen, Fredrik Stenhjem (2021)
 • Holocaust på timeplanen: Elevers forståelse av motivene til de som bidro til gjennomføringen av Holocaust

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2021)
 • Talking about diversity through a historical framing: An explorative methodological inquiry

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2021)
 • Elevers forståelse av jødene i historien om Holocaust

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2021)
 • Norske elevers konseptualisering av rasismebegrepet

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2021)
 • Using Virtual Reality as a pedagogical method in teaching about racism

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2021)
 • Det kan skje igjen: Om to ideer som har lagt premisser for antirasistisk arbeid i skolen

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2021)
 • Holocaust i norsk skule: minoritetsperspektiv, lærarperspektiv og didaktiske moglegheiter - Panelsamtale

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2021)
 • Hvordan norske elever forstår rasismebegrepet

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2021)
 • To ideer som har lagt premisser for antirasistisk arbeid i skolen

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2021)
 • Debatt i P2: Om Louise Glück

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2020)
 • Lyrikksalong: Paul Celan. Om poesi etter Holocaust.

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2020)
 • Holocaust Education and the Potential of Historical Empathy

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2020)
 • LL-242: Fredrik Hagen om Holocaust og antirasistisk undervisning

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2020)
 • The Anti-Holocaust – On the use of the Holocaust as a legitimising argument for a naïve and moralistic anti-racist education in Norway after 2011

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2019)
 • Anti-Holocaust, Eller: Rasismens egenart og skolens verdigrunnlag: Om to ideer som preger det antirasistiske arbeidet i skolen

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2019)
 • Tendens: Lyrikk. Når jeg-et skriver.

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2019)
 • «Om man ikke skal bruke tid på Holocaust, hva skal man bruke det på da?» Didaktisk potensiale i fortellingen om Holocaust og hvordan det blir ivaretatt i norsk skole

  Hagen, Fredrik Stenhjem (2016)